Od lat PROW wspiera gospodarkę wodno – ściekową

Dwie kolejne duże inwestycje w tym obszarze zostaną zrealizowane tym razem w powiecie krapkowickim i prudnickim. W sumie od roku 2016 samorząd województwa opolskiego podpisał siedemdziesiąt pięć umów z beneficjentami z czterdziestu sześciu opolskich gmin.

Umowy na dofinansowanie swoich projektów otrzymał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Prudnik spółka z o.o. oraz Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach. To umowy o łącznej wartości dofinansowania 5,7 mln złotych.

W ramach trzech naborów PROW w roku 2016, 2019 i 2022 zawarto 75 umów o dofinansowanie na kwotę całkowitą 233 mln złotych, w tym wartość dofinansowania wynosi 134 mln złotych. Efektami realizowanych projektów w 46 gminach województwa opolskiego są: wybudowane 3 stacje uzdatniania wody, 6 przebudowanych, wybudowane 4 oczyszczalnie ścieków i 3 przebudowane, wybudowane 417 przydomowych oczyszczalni ścieków, wybudowane i przebudowane 52 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, wybudowane i przebudowane 229 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

– Naszym priorytetem jest poprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nowoczesne oczyszczanie ścieków. Te wszystkie inwestycje sprawiają, że w naszych miejscowościach pojawiają się nowe domy, obszary te są atrakcyjne i chętnie wybierane jako miejsce do życia – przyznał marszałek Andrzej Buła. Jak dodał, chciałby, aby ta polityka znalazła odzwierciedlenie w nowej perspektywie finansowej, zarówno Funduszy Europejskich dla Opolskiego jak i PROW. – Póki co czekamy na ostateczny kształt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wyjaśnił.

W ramach zadania ZWiK Prudnik spółka z o.o. przeprowadzi inwestycję IV etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice oraz zainwestuje w optymalizację procesu kontroli produkcji wody poprzez montaż elektromagnetycznych urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej. To duże przedsięwzięcie za 5,7 mln złotych, z czego 3,8 mln złotych to wsparcie PROW. – Finalizujemy budowę kanalizacji w miejscowości Szybowice, gdzie koszt całego wieloetapowego zadania jest oszacowany na 17,5 mln złotych. Z pieniędzy PROW doposażamy też sieć wodociągową w urządzenia pomiarowe. Inwestycja skończy się jeszcze w tym roku – poinformował Adam Szczepański, prezes WIK Prudnik.

Takie inwestycje – jak podkreśla Grzegorz Zawiślak, burmistrz Prudnika, budują atrakcyjność miejscowości. – Aktualnie temat budowy kanalizacji odbierany jest bardzo pozytywnie. Dzisiaj mamy inną świadomość. Ludzie czekają na tego typu inwestycje. Nowoczesna sieć jest praktycznie bezobsługowa. Dzięki takim inwestycjom nasza okolica jest atrakcyjna, widzimy ruch na rynku nieruchomości, bo mieszkanie w czystej okolicy z pięknymi widokami na pewno zachęca – mówił.

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach zainwestuje natomiast w „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kórnica”, dzięki czemu powstanie łącznie ponad 3,5 km nowoczesnej sieci. Koszt to około 2,6 mln złotych, natomiast udzielona pomoc ponad 1,8 mln złotych. – Postaramy się rozpocząć  inwestycję w roku 2024 i zakończyć ją do końca roku 2025. Pozwoli ona na odprowadzenie i neutralizacje ścieków bytowych z sołectwa Kórnica – precyzował Piotr Wiora, prezes firmy Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Krapkowicach, który wraz z burmistrzem gminy Andrzejem Kasiurą, odbierał umowę z rąk marszałka województwa.

Kk/na podstawie materiału DWO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy