Wykaz ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 6 Regulaminu wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 10 lipca 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu ekspertów do oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Wykaz ekspertów stanowi załącznik do uchwały ZWO.

Wykaz ekspertów

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy