Koncert „Schody do wolności” – pełna informacja o kosztach

Tegoroczny koncert „Schody do wolności”, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w dniu 22 czerwca 2023 r., w pełni poświęcony był 25-leciu obrony Województwa Opolskiego, które obchodzimy w tym roku i był jedną z dwóch największych imprez rocznicowych, kierowanych do mieszkańców regionu.

Zaproszono na koncert m.in. osoby, zaangażowane w obronę samodzielności województwa 25 lat temu, a – co warte podkreślenia – był imprezą bezpłatną dla wszystkich ponad 3 tysięcy widzów w opolskim amfiteatrze.

Całościowy koszt organizacji tegorocznej edycji koncertu „Schody do wolności”, wyniósł około 1 008 000 zł brutto, a wszystkie poniesione przez UMWO koszty są kosztami niezbędnymi do przeprowadzania takiej imprezy masowej i wynikają z cen rynkowych.

Koncert został zarejestrowany i będzie emitowany w tym roku w mediach społecznościowych Samorządu Województwa Opolskiego, prezentując zarówno indywidualne występy gwiazd, jak i Marszałkowskich Talentów, czyli artystów lokalnych, stypendystów  naszego regionu, których talenty wokalne zarząd województwa i urząd marszałkowski konsekwentnie wspierają i promują.

Koszty koncertu to m.in.: reżyseria i kierownictwo artystyczne wraz z oprawą artystyczną i audiowizualną, wynajem Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu, koszty związane z imprezą masową, czyli m.in. ochrona, zabezpieczenie medyczne i przeciwpożarowe oraz nagłośnienie i oświetlenie koncertu.

Umowa z Fabryką nr 1

Całościowa umowa na reżyserię i kierownictwo artystyczne wraz z oprawą artystyczną i audiowizualną koncertu „Schody do wolności” w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu w dniu  22 czerwca 2023 r.,  która została zrealizowana przez Fabrykę nr 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługę z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z artykułem art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194 z późn. zm.).

Kwota ogólna umowy z Fabryką nr 1 to 670 tys. zł brutto (w tym 23%  podatku VAT) i zawiera koszty rodzajowe, zawierające ceny rynkowe.

Wszystkie koszty wynikające z umowy z Fabryką nr 1 są  dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2023/03/9052-zal..pdf , a dostępny również w BIP aneks nr 1 do umowy z Fabryką nr 1 wyodrębnia i doprecyzowuje pewne koszty, zawiera również kosztorys – wszystko pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/revisions/349570/9503-zal..pdf  .

Dla pełnej informacji podajemy także wyszczególnienie tych kosztów poniżej:

 1. Materiały audiowizualne – 50 000 zł brutto, w tym 23% VAT;
 2. Szczegółowy scenariusz koncertu – 18 450 zł brutto, w tym 23 % VAT;
 3. Reżyseria koncertu – 24 600 zł brutto;
 4. Zespół akompaniujący artystom wraz z kierownikiem muzycznym/ aranżerem utworów ( przygotowanie aranży dla wszystkich występujących artystów )  PSZONA BAND 93 100 brutto, w tym 23 % VAT;
 5. Artyści 280 000 zł brutto – indywidualne umowy podpisane z Fabryką nr 1;
 6. ZAIKS – 33 600 zł brutto;
 7. Noclegi zgodnie z riderami socjalnymi artystów, ekipy technicznej – 60 000 zł brutto;
 8. Videorejestracja występów 1 części koncertu – 36 900 zł brutto, w tym 23 % VAT;
 9. Wyżywienie dla artystów i obsługi technicznej w dniach 20-22.06 i podczas prób z godnie z riderami socjalnymi artystów;
 10. Wyżywienie w formie uroczystej kolacji po koncercie dla artystów , obsługi technicznej i zaproszonych gości. – 20 000 brutto, w tym podatek VAT (min. 100 -150 osób ).

Koszty po stronie organizatora

Oprócz umowy z Fabryką nr 1, po stronie organizatora koncertu   – Województwa Opolskiego – były następujące koszty.

 1. Wynajem Amfiteatru w dniach 20-22.06 ( w tym montaż w dniach 20-21.07) – 14 145 zł brutto;
 2. Koszty nagłośnienia i elementów dodatkowych zgodnie z riderami technicznymi – zgodnie ze specyfikacją w linku poniżej , koszty uwzględniają wymagania dodatkowe- elementy scenografii, proscenium, rejestracja dźwięku całej części 1 koncertu oraz przedłożenie z rejestracji mixów do całości koncertu oraz  do każdego z zarejestrowanych utworów, wynajęcie wozu transmisyjnego. itp. – Firma Brawlers Sp. z o.o. – 129 888 zł brutto, w tym 23% podatku VAT 24 288 zł  – https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2023/06/9679-zal..pdf  – link do specyfikacji i umowy dotyczący nagłośnienia plus wymagania dodatkowe dostępny w BIP;
 3. Koszty oświetlenia, ekranu LED na podstawie riderów  technicznych – Green Beam Design Jacek Chojczak – 128 535 zł brutto, w tym: 23% podatku VAT 24 035 zł, zgodnie ze specyfikacją dostępną w BIP w linku https://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2023/06/9678-zal..pdf .
 4. Ochrona – firma współpracująca z Amfiteatrem AGAR Agencja Ochrony Sp. z o.o. – 9 963 zł brutto;
 5. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej – Polski Czerwony Krzyż Opolski Odział Okręgowy – 2 450 zł brutto;
 6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe – Ochotnicza Straż Pożarna Opole-Wrzoski – 1 080 zł brutto;
 7. Montaż garderób w Amfiteatrze BOD-EXPO Marcin Szewczyk – 9 963 zł brutto;
 8. Plakaty, citylighty, zaproszenia, wejściówki z hologramem (specjalne zabezpieczenie przed kopiowaniem ) AGENDA S.C.– 10 000 zł brutto;
 9. Materiały koncertowe (identyfikatory, smycze, opaski koncertowe) AGENDA S.C. 10 000 zł brutto;
 10. Usługa inspicjencka Agencja Produkcji i Realizacji „Plan” Marcin Załucki – 4 920 zł brutto;
 11. Identyfikacja wizualna i graficzna Koncertu „Schody do Wolności” Point – Grafika Użytkowa Toamasz Wolff 7 170,90 zł brutto;
 12. Przygotowanie dokumentacji do imprezy masowej AGAR Agencja Ochrony Sp. z o.o. – 4 704,75 zł brutto;
 13. Opłaty skarbowe dotyczące imprezy masowej – 299 zł brutto;
 14. Koszty zwiększonego poboru mocy energii elektrycznej w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu na potrzeby koncertu – faktura z rozliczenia po koncercie – 4 992,08 zł brutto.

 

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że widzowie w wypełnionym niemal po brzegi amfiteatrze bawili się doskonale do samego końca, nie płacili ani złotówki za żadne bilety, a sam koncert nie był wielotygodniowym utrudnieniem dla kierowców, bo organizatorzy nie zajęli żadnych miejsc parkingowych na parkingach  wokół opolskiego amfiteatru.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy