Rejestracja na spotkanie informacyjne na temat naboru wniosków Interreg Europa – 16 maja 2023 r., Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa zaprasza 16 maja 2023 roku na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie (ul. Wspólna 2/4). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

W programie Interreg Europa 2021-2027 wnioski o dofinansowanie można składać do 9 czerwca 2023 roku. Propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

 

Projekty Interreg Europa są realizowane przy udziale partnerów z wielu krajów. Międzynarodowa wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wzmacnia potencjał instytucji zajmujących się polityką regionalną. Program nie finansuje działań infrastrukturalnych (np. budowy mostów, termomodernizacji itp.) ani projektów badawczych.

 

Zaproszenie na spotkanie 16 maja adresujemy szczególnie do:

  • władz centralnych, regionalnych i lokalnych, w tym jednostek budżetowych
  • instytucji publicznych, m.in. agencji, uczelni, instytutów, stowarzyszeń władz publicznych, państwowych osób prawnych itp.,
  • prywatnych podmiotów non-profit z osobowością prawną, m.in. fundacji, prywatnych uczelni, izb itp.

 

Konsultacje indywidualne
Dla aplikantów wiodących Wspólny Sekretariat zaplanował w Warszawie sześć konsultacji indywidualnych. Konsultacje będzie prowadził w języku angielskim ekspert z Sekretariatu (nie będzie tłumaczenia na język polski). Godziny konsultacji będzie można rezerwować od 21 kwietnia. W tym celu należy na stronie programu Interreg Europa (https://www.interregeurope.eu/ask-for-feedback):

  1. Założyć konto (Step one: Join the community).
  2. Wypełnić formularz online Project idea (Step two: Submit your project idea).
  3. Poprosić Wspólny Sekretariat o opinię na temat naszej propozycji projektowej (Step three: Ask for feedback on your project idea) – 21 kwietnia pojawi się możliwość wyboru konsultacji w Warszawie.

 

Program spotkania https://www.ewt.gov.pl/media/116421/Program.pdf

 

Formularz rejestracyjny online:
https://www.ewt.gov.pl/strony/formularz-rejestracyjny-na-spotkanie-informacyjne-na-temat-drugiego-naboru-wnioskow-interreg-europa-16-maja-2023-r-warszawa/

 

Informacje i dokumenty Interreg Europa po polsku:
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy