Inauguracja Programu Interreg Europa 2021-2027

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że inauguracja programu Interreg Europa 2021-2027 odbędzie się 24-25 listopada 2021 r., podczas wydarzenia rocznego Europe, let’s cooperate!2021. Spotkanie jest organizowane w formule online.

Pierwszego dnia będą prezentowane rezultaty projektów z zakresu badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami. Będzie można także posłuchać o dostępnych narzędziach ułatwiających nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

Drugi dzień spotkania będzie poświęcony programowi Interreg Europa na lata 2021-2027. Zostanie przedstawiony zakres tematyczny i wprowadzone nowości. Będzie mowa także o pierwszym naborze wniosków. Uczestnicy dowiedzą się też, na jakie wsparcie ze strony programu mogą liczyć w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.

Program spotkania: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/programme/

Rejestracja: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy