Seria wydarzeń dla państw członkowskich pod wspólnym hasłem: „Dobre zarządzanie polityką regionalną UE”

Komisja Europejska, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, rozpoczyna drugą serię wydarzeń dla państw członkowskich pod wspólnym hasłem: „Dobre zarządzanie polityką regionalną UE”:

 

W piątek 24 marca 2023 r. (10:00 – 12:30) na seminarium internetowym zostanie zaprezentowanych kilka narzędzi wspierających budowanie zdolności administracyjnych udostępnionych organom zarządzającym EFRR, Funduszem Spójności i Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

 

We wtorek 28 marca 2023 r. (09:30 – 12:30) drugie wydarzenie, również online, umożliwi uczestnikom zapoznanie się z różnymi obecnie realizowanymi studiami przypadków oraz szeroko omówione wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą udział obywateli i młodych zaangażowanie, reprezentowanie polityki spójności UE

 

We wtorek 18 kwietnia 2023 r. (09:30 – 17:00) odbędzie się „II Forum Instytucji Zarządzających: Budowanie zdolności administracyjnych 2021-2027” w formacie hybrydowym (do 300 uczestników w Brukseli i dodatkowych uczestników on-line)

 

Pierwsze wydarzenie pozwoli instytucjom zarządzającym programami zapoznać się z usługami i narzędziami, które mogą wykorzystać do dalszego zwiększenia zdolności do zarządzania programami polityki spójności, ale także bieżącą działalnością badawczą. Obejmują one praktyczny zestaw narzędzi do opracowywania planów działania na rzecz budowania zdolności administracyjnych, narzędzia do samooceny, REGIO Peer2Peer+, strategiczny program szkoleniowy, „Centrum wiedzy i zasobów w zakresie funduszy UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych”, przewodnik dotyczący tworzenia paktów uczciwości oraz nowy podręcznik dotyczący wyboru operacji oraz trwające badanie dotyczące modeli organizacyjnych instytucji zarządzających. Instytucje programowe będą miały okazję zapoznać się z dostępnymi narzędziami i usługami, wysłuchać opinii byłych użytkowników i dowiedzieć się, jak wykorzystać je do uzupełnienia własnych strategii budowania potencjału administracyjnego.

 

Drugie wydarzenie skupi się na włączeniu obywateli w celu zapewnienia bardziej strategicznego i systemowego udziału w planowaniu, wdrażaniu i promowaniu funduszy UE. Regiony i miasta z różnych państw członkowskich współpracują obecnie z ekspertami z OECD w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych mechanizmów partycypacyjnych – co oznacza angażowanie społeczeństwa poza dostarczanie informacji i/lub konsultacje – w podejmowanie decyzji dotyczących strategii terytorialnych i miejskich. Ponadto ponad 160 młodych ludzi z terytoriów FST zgłosiło się do EUTeens4Green. Konsorcjum regionów i stowarzyszeń młodzieżowych (tj. SERN, YEE, CEE-Bankwatch oraz przy wsparciu Generation Climate Europe) pomaga młodym ludziom w wieku 15-24 lat realizować działania na rzecz mieszkańców FST zagrożonych wykluczeniem z zielonej transformacji.

 

Trzecie wydarzenie „2-gie Forum dla instytucji zarządzających: budowanie zdolności administracyjnych 2021-2027” zgromadzi instytucje zarządzające w celu uzyskania od siebie nawzajem i od ekspertów zewnętrznych informacji na temat kwestii związanych z dobrym zarządzaniem i budowaniem zdolności administracyjnych oraz zbadania nowych pomysłów na budowanie zdolności sprostanie wyzwaniom administracyjnym, które mogą ograniczać skuteczne zarządzanie i wykorzystywanie funduszy UE w ramach polityki spójności. Tematy, które zostaną omówione, obejmują sposoby radzenia sobie z potrzebą nowych kompetencji w celu sprostania nowym wyzwaniom w ramach polityki spójności (FST, podwójne przejście, koordynacja z RRF); strategie budowania potencjału administracyjnego; budowanie potencjału beneficjentów; oraz „wybór operacji”.
Dzień wcześniej, w poniedziałek 17 kwietnia 2023 r., odbędzie się spotkanie networkingowe. Zapewnione będzie tłumaczenie ustne z/na język angielski, francuski, włoski, hiszpański i polski.

Link do rejestracji na stronie : 2nd Forum for Managing Authorities (regio-events.eu)

Serdecznie zapraszamy !

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy