Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Mikroprojektów z Euroregionu Pradziad

Zapraszamy Państwa na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Tematem szkoleń będzie omówienie zasad naborów oraz pisania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, który jest realizowany ze środków Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenia odbędą się:

2 lutego 2017r. – W PRUDNIKU o godz. 10.00

Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad (biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad), Prudnik ul. Klasztorna 4.

6 lutego 2017r. – W OPOLU o godz. 10.00

Centrum Szkoleniowo Konferencyjne Ostrówek – sala Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14

Podczas szkolenia Regionalny Punkt Kontaktowy – Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przedstawi aktualności dot. Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska (podsumowanie dotychczasowych naborów oraz planowane terminy składania projektów).

Zgłoszenia na szkolenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@europradziad.pl lub telefonicznie: 77 438 03 80 podając: miejsce szkolenia, imię, nazwisko, instytucję, stanowisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail do korespondencji. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji.

 

Uwaga!

Ilość miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku braku miejsc na szkoleniu w danym dniu, zaproponujemy Państwu wybór innego miejsca szkolenia.


 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy