Siedziba Zarządu Dróg Wojewódzkich bardziej ekologiczna i oszczędna

Siedziba Zarządu Dróg Wojewódzki w Opolu przy ulicy Oleskiej 127 przejdzie kompleksową modernizację energetyczną. Dzięki tej inwestycji znacznie zostanie ograniczony pobór energii, a zarazem spadną koszty utrzymania budynku. Dziś przekazano nieruchomość do dyspozycji wykonawcy.

W ramach modernizacji planowana jest wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, doposażenie okien w rolety zewnętrzne, montaż klimatyzatorów, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 40,05 kWp, montaż magazynu energii. Koszt inwestycji wynosi 4 568 588 zł.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zaznacza, że cały czas trwają analizy budynków samorządu województwa.  – Staramy się uruchamiać wszystkie procedury, żebyśmy mogli wyremontować i poddać zabiegom termomodernizacyjnym nasze nieruchomości. Zdajemy sobie sprawę, że tendencja inwestycyjna nie powinna polegać na wyłącznie na oklejeniu budynku styropianem i wymianie okien, ponieważ to nie są jedyne czynniki, które decydują o gospodarowaniu energią. Trzeba patrzeć na cały proces, w każdym budynku jest jakieś źródło energii, czasami w budynkach energia ucieka przez źle dobrane parametry termomodernizacyjne. Projekt modernizacji budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich jest warty ponad cztery i pół miliona zł i jest komplementarny. Zakłada on, że wykonana zostanie izolacja, wentylacja, rekuperacja, instalacja fotowoltaiczna oraz magazyn energii – podsumowuje Andrzej Buła.

– Termomodernizacją zostanie objęty budynek na ulicy Oleskiej 127 w Opolu, gdzie mieszczą się trzy jednostki samorządu województwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Muzeum Śląska Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy. Prace będą polegały na kompleksowej termomodernizacji, czyli cała elewacja poddana zostanie modernizacji pod względem energooszczędności, na ścianach będzie 20 cm izolacji, a na dachu 30 cm oraz izolacja przeciwwodna, wymienione zostaną też wszystkie okna. Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną i bank energii. Wszystkie klimatyzacje zostaną zastąpione nowymi, energooszczędnymi urządzeniami, a okna zostaną wyposażone w żaluzje zewnętrzne, które będą chroniły przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem pomieszczeń. Powierzchnia poddana modernizacji to cztery tysiące metrów kwadratowych elewacji i tysiąc metrów kwadratowych dachu. W przybliżeniu boisko piłkarskie ma siedem tysięcy metrów kwadratowych. To pokazuje, że mamy dużo do zrobienia i krótki czas na realizację. Od dzisiaj wykonawca jest dysponentem tej nieruchomości i może zacząć pracę – mówi Grzegorz Cebula, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy