Pomysł na starcie kluczem do biznesu – rekrutacja chcących założyć działalność gospodarczą

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla ambitnych osób z Opolszczyzny.

27 lipca 2022 r. rozpocznie się  nabór do projektu „Pomysł na starcie kluczem
do biznesu”
realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i potrwa
do 10 sierpnia 2022r.

W związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie
o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu
do biura projektu. Termin zakończenia naboru może ulec zmianie.

Cel: wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim poprzez podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw dzięki założeniu działalności gospodarczych.

Wsparcie finansowe: w ramach projektu można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 27 000 zł (wypłacane w kwotach netto).

Podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 2 100 zł brutto (wypłacane
w kwotach netto) na miesiąc.

Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne sześć miesięcy prowadzenia działalności w maksymalnej wysokości 1 600 zł brutto (wypłacane
w kwotach netto) na miesiąc.

 

Projekt adresowany jest do:

 • mieszkańców województwa opolskiego w wieku od 30 lat,
 • osób biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowane poszukujących pracy,
 • osób, pracujących, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • osób będących migrantami powrotnymi lub imigrantami,
 • osób odchodzących z rolnictwa, zamierzających podjąć działalność pozarolniczą
 • osób, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.


Gwarantowane wsparcie doradczo-szkoleniowe:

 • realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie w pisaniu biznesplanu,
 • realizowane w formie zdalnej.


Formularze rekrutacyjne
z załącznikami można składać:

 • osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera;

 

Kontakt:
Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. Parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00
tel.: 77 44 17 090
e-mail: dotacje@wup.opole.pl.

więcej informacji: www.dotacje.wup.opole.pl

 

Pomysł na starcie kluczem do biznesu - rekrutacja chcących założyć działalność gospodarczą

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy