Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2022

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił „Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2022”. Konkurs odbędzie się w dniu 4 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w Branicach.

 Celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

W tym roku oceniane będą korony dożynkowe i prace plastyczne z podziałem na trzy kategorie:

  • korony dożynkowe kłosowo – ziarnkowe
  • korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne
  • debiut

W tym roku nową kategorią jest „debiut” – tu będą oceniane korony/prace plastyczne wykonane przez delegacje, które w latach 2011-2019 i 2021 nie uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych.

Oceny zgłoszonych prac oraz koron dokona komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego oraz wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 30 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:

Katarzyna Kuraś – kierownik w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich – tel. 77/ 44 82 110

Małgorzata Kowalczyk-Ciomek – starszy specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich  – tel.  77/ 44 82 111

Ogłoszenie konkursu – uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 7219/2021 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Regulamin konkursu, wraz ze wzorem kary zgłoszeniowej, oświadczenia i formularza klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy