Pod znakiem współpracy i pomocy finansowej

Pomoc z budżetu województwa dla samorządów gmin, które pomagają uchodźcom, kilka zadań Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego przekazanych do realizacji samorządom lokalnym, rozstrzygnięcie konkursu na dotacje związane z renowacją zabytków – to kilka z wielu spraw, jakimi zajmowali się radni województwa podczas majowej sesji.

Pomagamy, żeby mogli pomóc

29 samorządów gmin otrzyma z budżetu województwa pomoc, by móc pomagać uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na ich terenie. Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura podkreślała, że największy ciężar organizacyjny i finansowy wsparcia uchodźców wojennych ponoszą gminy naszego regionu. – Dlatego pojawiła się konieczność powierzenia im realizacji zadań Województwa Opolskiego, związanych z zakwaterowaniem oraz zakupem różnych produktów, zgodnie ze zgłaszanymi przez uchodźców potrzebami – mówiła. Radni podczas majowej sesji sejmiku podjęli w tej sprawie uchwały, których efektem będą porozumienia z gminami, określające zasady przeprowadzenia i rozliczenia tego zadania.

Dbamy o dziedzictwo kulturowe

Rekordową kwotę 1 miliona 200 tysięcy złotych na dotacje związane z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych w regionie przekazali radni województwa w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu. Jak mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, dzięki tym pieniądzom będzie można zrealizować 37 zadań. – To zazwyczaj inwestycje zgłaszane przez parafie, ale także wspólnoty mieszkaniowe czy prywatnych inwestorów, którzy kupują obiekty zabytkowe i dbają o ich zachowanie w jak najlepszym stanie – informował. Jak dodawał, wiele z tegorocznych zadań to kontynuacja lub dokończenie inwestycji rozpoczętych wcześniej. – Ich efektem będzie podniesienie walorów kulturowych i turystycznych Opolszczyzny – mówił wicemarszałek. Pełna lista udzielonych dotacji dostępna będzie tutaj .

Coraz lepsza współpraca z sektorem pozarządowym

45 otwartych konkursów ofert, ponad 16 milionów 600 tysięcy złotych przekazanych organizacjom pozarządowym w regionie działającym niemal w każdej dziedzinie życia społecznego, systematyczny wzrost dynamiki współpracy – to informacje z przedstawionego radnym sprawozdania z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. W ubiegłym roku, tak jak i od początku pandemii, samorząd województwa starał się tak elastycznie dopasowywać formy współpracy z organizacjami, aby zaspokajać ich najważniejsze potrzeby. Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Barbara Kamińska podkreślała, że doświadczenia wskazują na potrzebę kontynuacji wspierania infrastrukturalnego  sektora pozarządowego, dalszego wsparcia eksperckiego  i szkoleniowego, rozwijania działań na rzecz wolontariatu, tolerancji i mniejszości narodowych oraz skierowanych do młodzieży. – Jednym z zadań priorytetowych, wskazywanych przez wiele środowisk, są działania związane ze zdrowiem psychicznym naszych mieszańców zarówno te podnoszące świadomość, jak i proponujące konkretne rozwiązania. Powinniśmy i chcemy też rozwijać partnerstwo i współpracę pomiędzy organizacjami, bo to znacząco może zwiększyć zasięg oddziaływania tego sektora. Będziemy też nadal rozwijać bazę organizacji pozarządowych, bo to nieoceniona platforma wymiany informacji  – mówiła Barbara Kamińska.

Budżet obywatelski w gminach

Siedem zadań w ramach czwartej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego radni województwa powierzyli do realizacji samorządom lokalnym w naszym województwie. Wynika to przede wszystkim z charakteru  tych zadań, ich zasięgu oraz miejsc ich realizacji. Te zadania dla mieszkańców zrealizują do końca tego roku samorządy powiatu głubczyckiego oraz gmin Branice, Gogolin, Prószków, Skoroszyce i Pakosławice.

Radni wprowadzili także zmiany do budżetu województwa. Największa z nich związana była z koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki Polregio S.A. na realizację umowy dotyczącej prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich. To konieczność, wynikająca ze zwiększonych kosztów napraw taboru kolejowego oraz kosztów pracowniczych. W sumie to zwiększenie tych wydatków o kwotę 7 624 091 zł. Dotacja dla Polregio z budżetu województwa wyniesie więc w tym roku po tej zmianie w sumie ponad 68 milionów 806 tysięcy złotych.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy