Chcą mówić o tolerancji i akceptacji

Tolerancja, zrozumienie, akceptacja i przeciwdziałanie dyskryminacji. Poprzez zabawę, wspólne spotkania czy kampanię wizerunkową organizacje pozarządowe z województwa opolskiego będą przeciwdziałać uprzedzeniom.

To pierwsza edycja konkursu, organizowana przez zarząd województwa opolskiego dla organizacji pozarządowych, która ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła na ten cel przeznaczył 100 tysięcy złotych.

– To jest zupełnie nowy konkurs. Zainteresowanych organizacji było bardzo duże. Dzięki temu mieliśmy możliwość wybrania szerokiego wachlarza ofert. Z jednej strony mamy tolerancje kulturową, religijną, seksualną, a z drugiej związaną z tymi, którzy przyjechali do nas z Ukrainy. Propozycje skierowane są zarówno do dzieci, jak i społeczników, osób wykluczonych czy młodzieży. Cieszę się, że trafiamy do małych społeczności – zaznacza Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.

Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz zorganizuje turniej debat oksfordzkich.  Piotr Ostrowski chce dotrzeć do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z całego województwa opolskiego i poruszyć tematykę praw człowieka. – Ten turniej powinien nam pomóc pokazać, jak łamane są prawa człowieka. Chcemy też poruszyć problematykę toczącej się wojny na Ukrainie – mówi Piotr Ostrowski.

Fundacja Sport & Fun 4 Every One zaproponowała projekt „Dobrze nam razem – dni radości”. Jak mówi Jarosław Szynol, to właśnie w jego mieście, w Kędzierzynie-Koźlu, powinno się często rozmawiać o sytuacji Romów w Polsce. – W naszym mieście jest bardzo duża społeczność romska. Jest również zauważana różnorodność wyznaniowa. Chcemy rozmawiać o wykluczeniu społecznym osób o odmiennej narodowości, kulturze, religii. Zadanie polegać będzie na organizacji dwudniowych spotkań mających zintegrować lokalną społeczność poprzez ukazanie obyczajów różnych kultur i pokoleń za pomocą sztuki, muzyki, tańca, śpiewu i wspólnego gotowania. Zorganizujemy m.in. warsztaty dla młodzieży i seniorów, piknik wielokulturowy, który swym występem urozmaici Marina Hulia – mówi Jarosław Szynol.

Umowę na zorganizowanie różnorodnych spotkań podpisało również Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. – Zaproponowaliśmy różnorodne działania pod wspólnym tytułem „Pomosty. Opolskie przeciw dyskryminacji”. W naszej miejscowości przebywa bardzo duża grupa uchodźców z Ukrainy. Zauważyliśmy, że dzieci, które są u nas, bardzo się nudzą. Chcemy zaproponować im wiele aktywności, ale ważne jest dla nas to, aby to się odbywało z naszymi dziećmi. Zorganizujemy zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku 7-16 lat z Suchego Boru i Opola. Nie zabraknie warsztatów plastycznych, strzelania z łuku czy wspólnego gotowania potraw ukraińskich i polskich. Będzie też kino letnie – mówi Joanna Piłat.

Kampanię ponad podziałami promującą wielokulturowość woj. opolskiego przygotuje Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP. Jak zauważa  Weronika Koston, mimo wielu spotkań i przedsięwzięć, nadal w regionie zdarzają się uprzedzenia wobec innych narodowości, w tym osób z mniejszości niemieckiej. – Mamy pomysł na bardzo szeroką kampanię społeczną skierowaną do młodych zaangażowanych społecznie osób w wieku 16-26 lat. Będziemy docierać do młodzieży, m.in. ze  szkół średnich i studentów Uniwersytetu Opolskiego. Chcemy przełamać stereotypy na temat mniejszości niemieckiej, ukazać jej członków jako otwartych i nowocześnie myślących Europejczyków, a także pokazać teraźniejszą współpracę i przyjaźń polsko-niemiecką oczami młodych ludzi. W kampanii wezmą udział: Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, Samorząd Studentów Uniwersytetu Opolskiego. Zwieńczeniem zadania będzie konferencja młodzieżowa, która odbędzie się w październiku – mówi Weronika Koston.

Stowarzyszenie Obrony Samorządności – Na Swoim zorganizuje cykl spotkań dla samorządowców, mieszkańców, wolontariuszy i lokalnych liderów społecznych z województwa opolskiego. W małych grupach umożliwią dogłębne zapoznanie się z zagadnieniami obejmującymi: różnorodne możliwości działania w społeczności lokalnej, podstawy do tworzenia własnych inicjatyw i projektów społecznych, wiedzę nt. wykluczenia społecznego, sposoby i narzędzia włączania się we współpracę z samorządem w celu ograniczania ewentualnych zagrożeń dyskryminacji uchodźców. „Dotknij, poczuj, zrozum – czyli o tolerancji i szacunku do drugiego człowieka”, to propozycja WARTOO.  Zaproponowana inicjatywa skierowana jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego i ma na celu poszerzanie tolerancji, szacunku i świadomości w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

PW

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy