Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Termin składania wniosków: od dnia 04 kwietnia 2022 r. do dnia 25 kwietnia 2022 r.

Przewidywany limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi 66 488 671,00 zł.

Szczegółowe informacje poniżej

Ogłoszenie

Dokumenty aplikacyjne

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy