Ruszył nabór na Dzień Informacyjny Innovation Coach „Trendy technologiczne 2022”

Jakie będą trendy technologiczne w 2022 roku? W jakim zakresie i na jakich zasadach FENG będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta Programu Ramowego Horyzont Europa skierowana do przedsiębiorców? Jak znaleźć pomysł na innowację, a następnie ją wdrożyć?

 

To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Trendy technologiczne w 2022 roku”, która odbędzie się 24 lutego 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

 

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

 

Agenda konferencji obejmie następujące zagadnienia:

  • trendy technologiczne w 2022 roku
  • aktualną ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym instrument STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji
  • główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie ramowym UE <b>Horyzont Europa
  • szczegółową ofertę projektu Innovation Coach wraz z historiami sukcesu uczestników

 

Nabór uczestników potrwa do środy, 23 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Rejestracja pod linkiem:

https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/84-trendy-technologiczne-w-2022-roku-czwartek-24-luty-br-godz-1000-1400

Zapraszamy serdecznie!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy