Nowa usługa w Sieci PIFE w województwie opolskim

Wraz z nowym rokiem Sieć PIFE w województwie opolskim zaprasza przedstawicieli podmiotów publicznych do skorzystania z nowej usługi. Do szerokiego już pakietu informacji, jaki można otrzymać od Naszych konsultantów dochodzą nowe, tym razem dotyczące Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).
Specjaliści ds. PPP przedstawią podstawowe zagadnienia związane z takim sposobem realizacji projektów, pokażą korzyści i zagrożenia, wreszcie „tradycyjnie” już pomogą znaleźć dofinansowanie inwestycji.
Aby przybliżyć choć po krótce tematykę PPP, poniżej przekazujemy kilka podstawowych informacji w tym zakresie, jednocześnie zapraszając do Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w Opolu.


Czym jest PPP?

 • PPP – to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym.
 • Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną, za wynagrodzeniem.
 • Przedsięwzięcie PPP to budowa lub remont infrastruktury publicznej połączone z jej utrzymaniem i/lub zarządzaniem. 
 • Realizacja inwestycji w formule PPP to szereg korzyści dla instytucji publicznych, a przede wszystkim możliwość optymalizacji wydatkowania środków budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje publiczne, oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.
 • Sukces w realizacji projektu PPP to nie tylko dobrze przygotowana dokumentacja i skutecznie rozstrzygnięte postępowanie na wybór partnera prywatnego, ale przede wszystkim płynna wieloletnia współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego w całym okresie realizacji umowy PPP.


Czym nie jest partnerstwo publiczno-prywatne?

Ustawowa definicja PPP jako wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Często ten prawnie określony rodzaj współpracy sektora publicznego i prywatnego jest mylony z innymi formami, w których podmiot publiczny działa w porozumieniu z partnerem prywatnym. Warto zatem wskazać, czym PPP różni się od wybranych innych form współdziałania podmiotu publicznego i przedsiębiorcy.

 • PPP nie jest bezpłatne.
 • Pozyskanie finansowania przedsięwzięcia nie może być jedyną motywacją do PPP.
 • PPP nie jest prywatyzacją.
 • PPP nie jest trybem wyboru partnera prywatnego.
 • PPP nie koncentruje się na świadczeniu usług komercyjnych.
 • PPP nie wymaga objęcia udziałów w spółce celowej przez podmiot publiczny.
 • Nie każda forma współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego to PPP.
 • PPP nie ogranicza się do części inwestycyjnej przedsięwzięcia.
 • PPP nie jest bezprzetargową formą zbycia nieruchomości.
 • Nie można podjąć decyzji o wyborze formuły PPP bez wykonania oceny efektywności.
 • Nie można planować pozyskania dla inwestycji finansowania z budżetu państwa na kwotę przekraczającą 300 mln złotych bez uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na temat możliwości wykorzystania formuły PPP.

Informacje o PPP na podstawie strony internetowej: www.ppp.gov.pl

 

Po szczegółowe informacje dotyczące PPP zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami ds. PPP, Maciejem Janiszem i Wojciechem Dudek, w GPI w Opolu, mailowo: info@opolskie.pl lub pod numerem telefonu: 77 44 04 720.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy