Konsultacje do 8 marca

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego konsultuje projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Wszystkie dokumenty dotyczące zgłaszania uwag wraz z projektem programu dostane są tutaj .

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy