Wspólnie zmieniają swoje miejscowości

Świetlica wiejska w Górkach, miejsce kulturalno-rozrywkowe w Prądach oraz turystyczny przystanek na Szlaku Jakubowym w Pakosławicach to zwycięskie inwestycje regionalnego konkursu „Fundusz sołecki. Najlepsza inicjatywa”. Dodatkowo wręczono sześć wyróżnień. W tym roku zgłoszono 15 inicjatyw.

W corocznym konkursie biorą udział miejscowości, które zrealizowały swoje pomysły, wykorzystując przy tym pieniądze z funduszu sołeckiego. Do tej edycji zgłosiło się 15 sołectw. W trakcie oceny zgłoszeń brano pod uwagę m.in.: wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu, oryginalność, innowacyjność projektu.

Górki na podium

Remont pomieszczeń świetlicowych w Górkach został najwyżej oceniony przez jury konkursowe. Tym samym przyznano miejscowości 7 tysięcy złotych nagrody. Jak zaznacza sołtys wsi Justyna Szmechta, w remont zaangażowali się bezinteresownie mieszkańcy. – Świetlica powstała w zaadoptowanej starej szkole. Zaangażowane w remont osoby wiedziały, że sale lekcyjne, dawna sala gimnastyczna i korytarz wymagają remontu. Wspólne prace przerodziły się we wspólne spotkania. To był kolejny krok w integracji naszej miejscowości. Dziś mamy budynek, w którym możemy spędzać czas. Odbywają się tutaj nie tylko spotkania sołeckie, ale również zajęcia dla najmłodszych i seniorów. Nie wiem co się stało, że mieszkańcy chcą pomagać, jest tutaj bardzo pozytywna energia – mówi Justyna Szmechta. Dodaje, że udało się zintegrować rdzennych mieszkańców z tymi, którzy niedawno zamieszkali w Górkach.

Prądy z pozytywną energią

Kolejne miejsca na podium zajęły sołectwo Prądy z gminy Dąbrowa oraz Pakosławice, gdzie zbudowano Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym. To dwie równorzędne nagrody za drugie miejsce. Zrezygnowano z wręczenia trzeciego miejsca. Każda z miejscowości otrzymała po 5 tysięcy złotych. Sołtys Prądów Andrzej Piotrowicz mówi, że w 2010 roku po wprowadzeniu funduszu sołeckiego wiele się zmieniło. – Mieszkańcy zaczęli decydować o tym, na co mają być wydane pieniądze. Później angażują się we wspólne realizacje projektów – dodaje i przypomina, że sołectwo Prądy w konkursie startuje trzeci raz. – Z pierwszym projektem związanym z placem wypoczynkowym zdobyliśmy trzecie miejsce w kraju. Rok temu rozbudowa cmentarza pozwoliła nam być zauważonymi. W tym roku zgłosiliśmy plac rekreacyjno-sportowy – informuje Andrzej Piotrowicz.

Warto się chwalić

Antonii Konopka, członek zarządu województwa opolskiego podkreśla, że Górki będą reprezentować województwo w trakcie konkursu ogólnopolskiego. – Fundusz sołecki tradycyjnie zaspokaja potrzeby mieszańców, poprawia życie lokalnych społeczności. Te przedsięwzięcia były związane z infrastrukturą. W opolskich wsiach dzieje się wiele rzeczy, którymi warto się chwalić – mówi Antoni Konopka i namawia do startu już w kolejnej edycji konkursu.

Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia, które otrzymały:

  • Lachowskie gm. Praszka za budowę domu spotkań wiejskich, instalację kontenera sanitarnego oraz dokończenie wiaty nad placem tanecznym – 1500 zł;
  • Osiek Grodkowski gm. Grodków za boisko rekreacyjno – sportowe – 1 500 zł;
  • Grodziec gm. Świerczów za remont obiektów historycznych na terenie sołectwa – 1500 zł;
  • Czarnolas gm. Skoroszyce za rozbudowę infrastruktury na boisku sportowym – 1500 zł;
  • Biestrzynnik gm. Ozimek za Regionalną Izbę Ołmy i Ołpy – 500 zł
  • Kaniów gm. Popielów za działania promocyjne poprzez opracowanie monografii o sołectwie – 500 zł
Udostępnij wpis:

Nasze serwisy