Zarząd województwa ponownie dla szpitali – tym razem ponad 4 miliony złotych

Na dzisiejszym posiedzeniu zarząd województwa opolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych inwestycji w szpitalach wojewódzkich. 4 miliony 47 tysięcy zł z budżetu województwa trafi do czterech placówek, które zgłosiły zarządowi swoje inwestycyjne potrzeby.

– W budżecie mamy jeszcze pieniądze, które mogliśmy przekazać na realizację potrzeb naszych placówek – mówił po posiedzeniu zarządu marszałek województwa Andrzej Buła.

Największą kwotę otrzyma Opolskie Centrum Onkologii – w sumie to 2 miliony 284 tysięcy złotych. Z tego 1 milion  564 tysiące zł szpital przeznaczy na wyposażenie sali operacyjnej w niezbędny sprzęt do zabiegów wykonywanych laparoskopowo. Szpital posiada dwie duże sale operacyjne i jedną małą salę do małych zabiegów. Jedna z dużych sal operacyjnych jest wyposażona w zestaw urządzeń do przeprowadzania zabiegów laparoskopowych. Druga i trzecia sala są wyposażone jedynie w urządzenia i sprzęt do klasycznych sposobów przeprowadzania zabiegów tzw. „na otwarto”. – Ciągły rozwój metod laparoskopowych – bezpieczniejszych i mniej obciążających dla pacjentów wymusza na nas ich coraz częstsze stosowanie. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest doposażenie kolejnej sali operacyjnej w urządzenia i sprzęt do takich zabiegów – mówi dyrektor szpitala Marek Staszewski. Opolskie Centrum Onkologii Otrzyma także 720 tysięcy złotych na zakup aparatu do hipertermii. Jest to urządzenie do radioterapii, stosowane w ościennych ośrodkach onkologicznych, w tym Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz ośrodku leczniczym Samarytanin w Opolu, który jest prekursorem w woj. opolskim wspomagania leczenia przy zastosowaniu hipertermii zarówno w przypadku chorób onkologicznych jak i nieonkologicznych. Pozyskanie urządzenia do hipertermii i rozpoczęcie leczenia poszerzy też pakiet procedur terapeutycznych stosowanych w Zakładzie Radioterapii.

Szpital Wojewódzki w Opolu otrzyma tym razem 1 milion 167 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup laparoskopu, montaż nowej lampy operacyjnej i adaptację pomieszczeń w przyziemiu pawilonu diagnostyczno- zabiegowego dla archiwum szpitalnego, depozytu dla pacjentów i szatni dla personelu medycznego.

524 tysiące złotych dostanie  Stobrawskie Centrum Medyczne, z przeznaczeniem m.in. na zakup aparatu USG z głowicą do diagnostyki stawów do Oddziału i Poradni Reumatologicznej, zakup kompletnego zestawu do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości dla Zakładu Diagnostyki Endoskopowej oraz zakup oprogramowania do zarządzania i obsługi komputerów wewnętrznej sieci z helpdeskiem. Pieniądze pozwolą też na budowę parkingu oraz utwardzenie terenu przy szpitalu w Pokoju.

O pieniądze starał się też Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, który otrzyma 72 tysiące złotych na zakup zestawów komputerowych, 2 kserokopiarek oraz perymetru komputerowego do badania pola widzenia.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy