Szkolenie dla samorządów gmin nt. „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”

W imieniu Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin województwa opolskiego.

Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym.

Szkolenie odbędzie się online, w dniach: 3, 5, 8, 15 i 22 listopada br.

Należy zarejestrować się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala nam na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Linki rejestracyjne:

Dzień 1: https://app.livewebinar.com/390-952-851

Dzień 2: https://app.livewebinar.com/877-371-144

Dzień 3: https://app.livewebinar.com/686-749-500

Dzień 4: https://app.livewebinar.com/653-452-539

Dzień 5: https://app.livewebinar.com/800-046-063

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji.

Harmonogram szkolenia oraz broszura informacyjna o szkoleniach i prowadzących szkolenie ekspertach tutaj .

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy