Są pieniądze dla młodych na zakładanie firm

Wspieramy młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy – dzięki pieniądzom unijnym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą oni zakładać i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. To pieniądze dla ludzi, którzy mają pomysł na swój biznes, mają odwagę i chcą pracować na swój własny rachunek.

– Od wielu lat wspieramy młodych mieszkańców regionu, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą i nadal szukamy na to specjalnych pieniędzy – zapewnia członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.  – Mimo zmniejszających się wskaźników bezrobocia, jedno się nie zmienia: powinniśmy promować przedsiębiorczość, zwłaszcza wśród młodych ludzi – podkreśla.

„POWER dla młodych – wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności” to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.  W sierpniu tego roku WUP ogłosił konkurs zamknięty na projekty,  o dofinansowanie których mogły się ubiegać powiatowe urzędy pracy z Opolszczyzny. Do konkursu zgłosiły się wszystkie PUP-y i wszystkie 11 projektów PUP-ów wybrano do dofinansowania. To w sumie niemal 14 milionów 655 tysięcy złotych. Projekty adresowane są do osób w wieku od 18 do 29 lat, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne. Średnia wartość udzielonej dotacji na osobę wyniesie około 26 tysięcy zł.

Jak mówi dyrektor WUP Maciej Kalski, te pieniądze to zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode w naszym regionie.  – Projekt zakłada nie tylko bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale także szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności oraz wsparcie pomostowe – informuje dyrektor.  Maciej Kalski mówi, że dzięki tym pieniądzom powinno powstać w regionie około 450 nowych działalności gospodarczych. – A dzięki unijnym funduszom, w które od lat zaangażowany jest opolski WUP, udało się w naszym województwie stworzyć już około14 tysięcy nowych firm – dodaje.

Największym beneficjentem tego projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Jego dyrektor, Małgorzata Pliszka, mówi, że to około 4,2 miliona złotych. – Chcemy tym projektem objąć 160 osób w powiecie. Wierzę, że to będzie efektywne, bo badanie, które przeprowadziliśmy dwa lata temu pokazało, że firmy, które powstają dzięki takim dotacjom w 87%  funkcjonują dalej na rynku pracy. Mało tego, ci przedsiębiorcy korzystają już dzisiaj z różnych form wsparcia na zatrudnianie kolejnych pracowników – podkreśla.

 

Maciej Kalski informuje, że wszystkie szczegóły dotyczące projektu będą dostępne na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Pierwsze nabory dla osób bezrobotnych powinny ruszyć już w listopadzie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy