Psychiatria w planach rządowych i samorządowych

W związku z brakiem kadry medycznej samorząd województwa  nie zlikwidował, ale zmienił profil działalności leczniczej oddziału psychiatrii C szpitala na ulicy Wodociągowej w Opolu – oddział zamieniono na ZOL. To przede wszystkim efekt  niedoinwestowania służby zdrowia oraz niskiego poziomu  finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rząd natomiast przygotował projekt tzw. deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Co to oznacza?

Rządowy dokument „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.” zawiera załącznik nr 2 pod nazwą pn.  „Strategia deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”

– dokumenty dostępne są na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowa-przyszlosc–strategia-rozwoju-ochrony-zdrowia-na-kolejne-dziewiec-lat

Zgodnie z zapisami rządowego dokumentu obecnie w kraju są 5 432 łóżka w oddziałach psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, a do końca 2027 r. ma być 8 000 takich łóżek. To oznacza, że należy utworzyć 2 568 łóżek w oddziałach psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, ale jednocześnie należy zlikwidować dwa razy tyle – co daje liczbę 5 136 łóżek w szpitalach psychiatrycznych.

Ta liczba łóżek do likwidacji oznacza, że Ministerstwo Zdrowia zamierza zlikwidować 128 takich oddziałów psychiatrycznych jak oddział psychiatrii C szpitala przy ulicy Wodociągowej w Opolu, posiadający 40 łóżek.

W czerwcu Ministerstwo Zdrowia przekazało samorządom województw ten dokument do konsultacji.  W dniu 15 lipca Zarząd Województwa Opolskiego przesłał do Ministerstwa Zdrowia szczegółowe opinie do tego dokumentu, wskazując przede wszystkim, że  „realizacja części elementów w/w strategii deinstytucjonalizacji pogłębi już istniejące procesy destrukcyjne w ochronie zdrowia psychicznego prowadząc do destabilizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej dorosłych i sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia pacjentów”.

Zarząd w piśmie podkreślał, że przeprowadzenie deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia psychicznego w proponowanym przez rząd kształcie w trakcie pogłębiającego się deficytu lekarzy psychiatrów i niedofinansowania ochrony zdrowia psychicznego w zdecydowany sposób pogłębi sytuację kryzysową.

Do chwili obecnej nie ma nowego, zmienionego projektu strategii deinstytucjonalizacji.

Rząd zakłada zatem likwidację łóżek psychiatrycznych, zaś Zarząd Województwa Opolskiego z formalnego punktu widzenia nie likwiduje miejsc świadczenia usług medycznych, a  jedynie zmienia ich formę na opiekę długoterminową, tworząc zakład opiekuńczo – leczniczy.

Zaistniała sytuacja jest głównie konsekwencją niedoinwestowania służby zdrowia oraz niskim poziomem  finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem ten był i jest cyklicznie zgłaszany Ministerstwu Zdrowia zarówno przez Samorząd Województwa Opolskiego, jak i lokalnie zarządzających podmiotami leczniczymi. Niedobór kadr medycznych  wynika zarówno ze wspomnianych przesłanek oraz, w przypadku specjalizacji psychiatrycznej, dodatkowo z długotrwałego i skomplikowanego procesu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

Problem ten nie dotyczy wyłącznie województwa opolskiego. Zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez konsultantów krajowych w dziedzinie psychiatrii występuje niedobór ponad  3 500 lekarzy psychiatrów. Zatem Polska, w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, w kwestii liczby lekarzy psychiatrów zajmuje przedostanie miejsce.

Zarząd Województwa Opolskiego zapewnia, że pomimo aktualnej trudnej sytuacji wszystkim pacjentom w regionie zostanie udzielone niezbędne wsparcie – znalazło to potwierdzenie w opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy