Ruszają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W dniu 27 września 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do konsultacji społecznych, które prowadzone będą w terminie:

od 30 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. (38 dni)konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (skrót: FEO 2021-2027)

od 30 września 2021 r. do 29 października 2021 r. (30 dni)konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko programu FEO 2021-2027

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag oraz opinii.

Link do konsultacji znajdą Państwo tutaj

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu programu FEO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy