Wspieramy współpracę zagraniczną Uniwersytetu Opolskiego

Marszałek Andrzej Buła podpisał w imieniu władz regionu memorandum, wspierające  międzynarodową współpracę uczelni pod nazwą Sojusz „FORTHEM”.  Jej  celem jest wzmocnienie potencjału uniwersytetów państw europejskich na międzynarodowym rynku edukacji.

Sojusz „FORTHEM” tworzy siedem uniwersytetów, posiadających partnerstwa z placówkami za granicą oraz doświadczenie w międzynarodowych projektach akademickich. Te partnerskie uczelnie to Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Uniwersytet w Jyväskulä w Finlandii, Uniwersytet w Palermo we Włoszech, Uniwersytet w Walencji oraz Uniwersytet Łotewski w Rydze.

Projekt „FORTHEM” został doceniony przez Komisję Europejską, która w już w pierwszym pilotażowym konkursie na finansowanie tego typu współpracy międzynarodowej nadała mu status Sojuszu Uniwersytetów Europejskich.

– Uczestnictwo Uniwersytetu Opolskiego w Sojuszu „FORTHEM” ma strategiczne znaczenie dla uczelni – wiąże się z nim możliwość wsparcia polityki jej rozwoju, badań naukowych, współpracy międzynarodowej i polityki w zakresie dydaktyki i spraw studenckich – mówi rektor uczelni prof. Marek Masnyk. – Jesteśmy przekonani, że sojusz przyczyni się do promocji uczelni partnerskich, ich regionalnego otoczenia i będzie oddziaływał na wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego regionów. Z czasem sojusz ma szansę stać się rozpoznawalnym znakiem firmowym dla swoich regionów macierzystych – dodaje marszałek Andrzej Buła.

Władze regionu będą wspierać działania FORTHEM, aby wzmocnić jego pozycję w kontekście europejskim. Może to obejmować m.in. wspólne wydarzenia, opracowanie zaleceń i rekomendacji dla instytucji planujących strategiczne cele polityczne lub szeroką wymianę międzynarodową.  Daje to wyjątkową możliwość wspólnego rozwiązywania problemów i zaspokajania wspólnych potrzeb nie tylko w ramach sojuszu, ale również wspólnie, jako „regiony sojuszu”.

Sojusz powstał z inicjatywy Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon oraz Uniwersytetu Opolskiego, które wspólnie postanowiły zacieśnić dotychczasową współpracę i poszerzyć ją o nowe obszary i kolejnych partnerów. Ma to tym większe znaczenie, że właśnie te uczelnie wspólnie realizują od kilku lat pionierski projekt trójstronnych studiów europejskich Europa Master.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy