Wspieramy tych, którzy pomagają nam wszystkim

200 000 złotych podzielił zarząd województwa  pomiędzy organizacje, działające na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wsparcie otrzymały przede wszystkim ochotnicze straże pożarne z całego regionu.

To już kolejny konkurs, w którym Zarząd Województwa Opolskiego wspiera rozwój instytucjonalny i infrastrukturalny organizacji pozarządowych. Tym razem pieniądze na sprzęt i doposażenie jednostek dostały przede wszystkim ochotnicze straże pożarne. Dotacje otrzymało 18 organizacji – w sumie to 200 000 złotych.

– To właśnie strażacy ochotnicy często zmagają się z sytuacjami kryzysowymi, nierzadko narażając własne życie. Są zawsze gotowi do pomocy i ratowania czyjegoś zdrowia lub życia. Dlatego ten konkurs, w którym można było się starać o pieniądze m.in. na nowy sprzęt, skierowany był właśnie do nich – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – Jestem pewien, że przyznane dotacje pozwolą na zakupy, które nie tylko zwiększą komfort i możliwości jednostek OSP, ale pozwolą jeszcze lepiej nieść pomoc potrzebującym – dodaje marszałek.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy