Pomagamy organizacjom w zdobywaniu pieniędzy

Zarząd województwa wspiera organizacje pozarządowe w zdobywaniu pieniędzy zewnętrznych. Właśnie został rozstrzygnięty konkurs, w którym zarząd przyznał dotacje na tzw. wkłady własne. Co ważne – pieniądze otrzymali wszyscy, którzy się o nie starali. To w sumie ponad 187 tysięcy złotych.

– Nie tylko przekazujemy fundusze na konkretne zadania, ale również widzimy potrzebę wsparcia i przekazania im pieniędzy na wkłady własne. Często organizacje tych pieniędzy nie mają, a to je wyklucza w konkursach, organizowanych m.in. przez ministerstwa. Pula pieniędzy na wkłady własne jest ważnym wsparciem w rozwijaniu ich działalności – mówił  podczas ogłaszania tego konkursu wicemarszałek Zbigniew Kubalańca. Zarząd wspomoże w ramach tego konkursu dziesięć organizacji. Najwięcej – bo aż 90 tysięcy złotych otrzyma Stowarzyszenie Opolskie Lamy, które stara się o cyfryzację jednej z sal kinowych w kinie Meduza. Stowarzyszeniu udało się uzyskać dotację na ten cel z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

27 tysięcy złotych otrzyma Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, które starało się o pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu o sfinansowanie programu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych. Głównym celem tego projektu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, co jest szczególnie istotne w związku z epidemią COVID-19 i związanym tym długim czasem nauki zdalnej, kiedy dzieci pozbawione były aktywności ruchowej.

I wreszcie niemal 27 tysięcy złotych otrzyma Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, które przygotowało program grantów w ramach konkursu „Działaj lokalnie 2021”. To program dotacji na inicjatywy  organizacji i grup nieformalnych, które mają pomóc w  realizacji ich pomysłów i integracji społecznej.

Cała lista przyznanych dotacji dostępna jest na stronie internetowej .

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy