Mamy Opolskie Ambasadorki UE

Jest ich 59. Reprezentują różne gminy, powiaty, środowiska, zawody. Łączy je społeczne zaangażowanie oraz otwartość na promowanie UE oraz korzyści osiąganych dzięki funduszom w naszym regionie. To Opolskie Ambasadorki Unii Europejskiej, które właśnie dziś, na zamku w Mosznej, otrzymały z rąk marszałka województwa nominacje do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Siłą regionu są kobiety

Dyrektor departamentu funduszy unijnych urzędu marszałkowskiego Karina Bedrunka opowiada, że pomysł powołania ambasadorek zrodził się pod koniec ubiegłego roku. – Razem z marszałkiem zastanawialiśmy się, jak inaczej niż do tej pory można promować kolejne pieniądze unijne, które będziemy otrzymywać do 2027 roku. I wtedy wspólnie stwierdziliśmy, że największą siłą Opolszczyzny są kobiety. I tak powoli, małymi kroczkami, pracowaliśmy nad pomysłem powołania Opolskich Ambasadorek UE – wyjaśnia Karina Bedrunka.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że powołanie kobiet ambasadorek to nie kwestia braku zaufania do mężczyzn. – Powołujemy ambasadorki, bo chcemy pokazać, że jesteśmy w regionie wspólnotą ludzi, która wzajemnie o siebie dba. Przecież najmniejszą wspólnotą w każdym miejscu na świecie jest rodzina, najczęściej dba o nią kobieta, żona, matka. W oparciu o te doświadczenia, w późniejszym życiu, budujemy kolejne wspólnoty. Wartością dla nas tu, w województwie opolskim, jest właśnie wspólnota – rodzinna, regionalna, państwowa, wreszcie europejska – mówi marszałek i dodaje, że ambasadorki to naturalne autorytety w swoich środowiskach i swoich lokalnych czy zawodowych wspólnotach. –  Dostrzegliśmy kobiety, które są takimi autorytetami, które potrafią skupić koło siebie ludzi i potrafią dobrze oddziaływać na innych. Dlatego postanowiliśmy na tym zbudować pewną siłę w regionie – wyjaśnia.

– Dla mnie jest ważne, by czerpać z mądrości innych ludzi. A wszystkie te 59 pań ma ogromne doświadczenie wynikające z ich zaangażowania w życie zawodowe i społeczne, które pozwala nam lepiej i bardziej wnikliwie spojrzeć  na problemy wokół nas – podkreśla marszałek.

Europa jest daleko – trzeba ją przybliżać

Ambasadorki wspiera Elżbieta Bieńkowska, była komisarz UE, była wicepremier i minister rozwoju regionalnego, która zawsze żywo interesuje się tym, co dzieje się w naszym regionie i kibicuje opolskim inicjatywom, związanym z funduszami europejskimi. – Byłam zawsze pełna podziwu jak tu, w województwie opolskim, kontaktują się z Europą, jaką utrzymują z nią współpracę. Ale byłam też pełna podziwu dla różnych inicjatyw związanych z kobietami – mówi pytana, dlaczego przyjechała wesprzeć opolskie kobiety i dodaje: – Będąc przez pięć lat komisarzem UE widziałam, jak Europa jest daleko, jak tak naprawdę mało o niej wiemy, jak to, co się dzieje w tych budynkach w Brukseli, jest mało odczuwalne tutaj, szczególnie w mniejszych miejscowościach. I dlatego im więcej ambasadorów i ambasadorek Unik Europejskiej, tym lepiej.

Podczas uroczystości wręczenia nominacji można było też zobaczyć,  jak ambasadorki chcą pełnić swoją rolę. Jedną z nich została Sabina Gorzkulla, wicestarosta krapkowicka, która specjalnie na to spotkanie – jako gospodyni powiatu, w którym się ono odbywało – przygotowała  stoiska promujące unijne projekty. – Cieszę się ogromnie, że mogę być ambasadorką, zwłaszcza że będę nią w dziedzinie ochrony zdrowia, a przecież przez ostatni rok pracowałam jako wolontariusz w krapkowickim szpitalu. Bycie ambasadorką to duże wyzwanie i bardzo duża mobilizacja, ale każdy ambasador ma swoich doradców. I ja ich dzisiaj tutaj przedstawię – to oczywiście wspaniałe kobiety, z którymi od jakiegoś czasu realizuję projekt „Siła kobiet” – mówi Sabina Gorzkulla.

Kobiety XXI wieku

Powołanie ambasadorek było doskonałą okazją do zaprezentowania wydanej ostatnio publikacji „Kobiety XXI wieku”, prezentującej 12 wyjątkowych kobiet z naszego regionu. A o kobietach, ambasadorkach silnej kobiecości, znanych od czasów biblijnych, mówiła Ewa Kassala, autorka książek poświęconych właśnie takim silnym kobietom. Bohaterki prezentowanej książki to także silne kobiety – każda w swojej dziedzinie, w swojej społeczności. Warto poznać każdą z nich.

Jak mówi Karina Bedrunka, lista ambasadorek nie jest zamknięta. – To jest pierwszy etap powoływania na tę funkcję kobiet pracujących w wielu obszarach – edukacji, ochronie zdrowia, przedsiębiorczości, ochronie środowiska, kulturze – które mają przekazywać ludziom w swoich środowiskach idee i wartości wspólnej Europy – mówi.

Opolskie Ambasadorki UE reprezentują różne środowiska i różne zakątki naszego województwa. To kobiety, które prowadząc swoją działalność zawodową lub społeczną są otwarte na promowanie UE oraz korzyści osiąganych dzięki funduszom w naszym regionie.  Zazwyczaj mają doświadczenie w wykorzystaniu środków europejskich, są zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie lub promowanie funduszy unijnych, są aktywne w mediach społecznościowych.

VR

Nasze serwisy