Kwietne dywany naszym dziedzictwem

Święto Bożego Ciała, w kilku opolskich wsiach, takich jak Klucz, Olszowa, Zalesie Śląskie czy Zimna Wódka, od ponad 120 lat nieprzerwanie łączy się z tradycją układania dywanów kwietnych. W ubiegłym roku  zwyczaj ten został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Teraz jest szansa na kolejny krok – czyli wpis  na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom i  Joanna Banik z Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprosili przedstawicieli samorządu województwa  do wspólnej promocji tej tradycji.

Działania, mające na celu upowszechnienie tego zwyczaju, podjęli wraz z pracownikami UMWO wicemarszałkowie Zuzanna Donath-Kasiura i  Zbigniew Kubalańca.

W tegorocznych przygotowaniach do tradycyjnego układania dywanów kwietnych w  Olszowej uczestniczyli m.in.  wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura oraz dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO Agnieszka Okupniak, w towarzystwie burmistrza Huberta Ibroma i twórczyni ludowej z Olszowej Teresy Soboty.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy