Szansa dla cennego zabytku

W kościele poewangelickim w Lewinie Brzeskim podpisano umowę na jego remont. Prace zostaną dofinansowane z funduszy unijnych, przekazanych gminie przez urząd marszałkowski.

Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego”  wart jest ponad 926 tysięcy złotych, a jego dofinansowanie unijne wyniesie 300 tysięcy złotych.

– Dzięki temu chcemy wykonać remont konstrukcji dachowej, wymienić pokrycie dachu oraz wyremontować XVII-wieczne dwukondygnacyjne, drewniane empory, znajdujące się wzdłuż bocznych ścian nawy – informuje burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. Warto przypomnieć, że poewangelicki kościół pw. Św. Piotra i Pawła to najstarszy i najcenniejszy zabytek w Lewinie Brzeskim, pochodzący z XIV wieku. Pierwotnie zbudowany w stylu gotyckim, rozbudowany około 1500 roku w stylu renesansowym. Kościół ma ciekawą, prostokątną  bryłę z kwadratową wieżą w narożniku. Najstarsza część budowli to wieża i przyległe do niej prezbiterium.

Budynek od lat 70-tych XX wieku nie był użytkowany i niszczał. Dopiero w 1998 roku parafia ewangelicka w Brzegu przekazała obiekt w formie użyczenia Gminie Lewin Brzeski, aby zapobiec jego dalszej dewastacji.  Dziś obiekt jest już własnością Gminy, a stałą opiekę nad zabytkiem sprawuje młodzież szkolna. – Przejmując kościół gmina, z pełną świadomością, przejęła odpowiedzialność za jego losy – mówi burmistrz.

Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, który podpisywał umowę z burmistrzem wyraża nadzieję, że dzięki pieniądzom unijnym choć w części uda się doprowadzić kościół do dawnej świetności. – W dofinansowaniu zadań, związanych z ochroną zabytków zawsze przyświeca nam myśl, żeby wydawane pieniądze służyły ludziom, którzy chętniej będą odwiedzać te obiekty, będą z nich korzystać – podkreśla.

 

W tym ostatnim naborze RPO, dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego, udało się dofinansować jedenaście projektów, związanych z ochroną podobnych zabytków w całym regionie – otrzymały one w sumie ponad 3 miliony 236 tysięcy złotych dofinansowania z UE.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy