„Opolskie na rowery” czyli kompleksowo o ścieżkach rowerowych w regionie

„Opolskie na rowery” to jeden z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej – właśnie się rozpoczyna i potrwa do grudnia 2022 roku. To projekt Zarządu Województwa Opolskiego, a jego celem jest kompleksowe podejście do ścieżek rowerowych w regionie. Wart jest 2,5 miliona złotych.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła, efektem projektu będzie opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. – Po pierwsze ma ona  uporządkować obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków w regionie, a po drugie – będzie podstawą do ustalania przebiegu tras rowerowych oraz do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego – mówi marszałek. Dlatego też niezwykle ważny jest udział w projekcie mieszkańców województwa. – Będziemy więc zapraszać do konsultacji, spotkań i rozmów miłośników i użytkowników dwóch kółek, władz lokalnych, stowarzyszeń i organizacji rowerowych i turystycznych – dodaje Andrzej Buła.

Jak objaśnia kierownik projektu Katarzyna Zulska z Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO, wypracowana wspólnie koncepcja ma zawierać m. in. wykaz priorytetowych do realizacji inwestycji zapewniających ciągłość bezpiecznych tras rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów, miejsc bike&ride oraz spójnego i czytelnego oznakowania. Istotną częścią projektu jest również promocja ścieżek rowerowych, korzystania z nich jako ekologicznej drogi do pracy i miejsc wypoczynkowych oraz zdrowego trybu życia. – Będziemy zatem obecni w mediach, będą kampanie informacyjno-edukacyjne i konkursy dla mieszkańców w każdym wieku. Przygotujemy także mapy i przewodniki prezentujące wybrane trasy rowerowe oraz portal internetowy promujący turystykę w regionie – interaktywną mapę regionu wraz z trasami rowerowymi – mówi Katarzyna Zulska.

– Kiedy myśleliśmy nad tym projektem, przyświecało nam kilka celów. Koncepcja zintegrowanej sieci tras, która powstanie, ma być podstawą do aplikowania o fundusze unijne  w perspektywie 2021+. Do współpracy chcieliśmy zaprosić regionalne środowiska rowerowe i samorządy lokalne, żeby to była naprawdę wspólna koncepcja. I wreszcie mieliśmy nadzieję, że w efekcie powstanie ciekawy i atrakcyjny produkt promocyjny, czyli  portal internetowy łączący informacje, wydarzenia, atrakcje kulturalne, sportowe i turystyczne województwa opolskiego – informuje dalej marszałek Andrzej Buła. A przedstawiciele środowisk rowerowych, z którymi już na ten temat rozmawiano, patrzą się na planowane działania z przychylnością.  – To wbrew pozorom i panującej epidemii jest dobry moment na taki projekt – mówi Przemysław Supernak, podróżnik i bloger, współtwórca atlasów rowerowych „Rowerem wokół Opola”. – Turystyka lokalna ma teraz swoją szansę, dlatego opracowanie dobrego produktu turystycznego jest bardzo ważne – dodaje. Piotr Oliwa ze stowarzyszenia Piasta Opole mówi natomiast, że kluczowa jest inwentaryzacja ścieżek rowerowych w całym regionie.

Marszałek podkreśla, że współpracując ze środowiskami rowerowymi wiele możemy się od siebie nawzajem podczas realizacji tego projektu nauczyć. Zapowiada także, że już 4 listopada planowana jest konferencja on-line, oficjalnie inaugurująca projekt, do udziału w której zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, zainteresowanych organizacji i środowisk rowerowych. – Już teraz czekamy na pytania, które zainteresowani mają do nas, autorów projektu i jego realizatorów – mówi marszałek. A pytania można zgłaszać mailowo, pod adresem  narowery@opolskie.pl .

VR

Rowery konferencja prasowa – prezentacja

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy