Zmarł Janusz Ireneusz Wójcik

Dzisiaj zmarł nasz kolega, wieloletni pracownik urzędu marszałkowskiego, poeta, animator kultury, twórca Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu samorządowiec – Janusz Ireneusz Wójcik. Miał 59 lat.

Janusz Ireneusz Wójcik to postać, której w regionie nikomu przedstawiać nie trzeba. Zasłużony dla Brzegu, Opola, Opolszczyzny, współpracy polsko-węgierskiej, polsko-ukraińskiej, polsko-litewskiej oraz polsko-czeskiej. Poeta, podróżnik, człowiek o ogromnej wiedzy historycznej, miłośnik Kresów, inicjator i wieloletni organizator Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, przewodniczący Rady Miasta Brzegu.

 

Janusz Ireneusz Wójcik w urzędzie marszałkowskim pracował od wielu lat – pracę rozpoczął w październiku 1999 roku jako dyrektor Departamentu Kultury i to właśnie z kulturą związany był całe swoje życie. Ostatnie lata pracował w urzędzie w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Zainicjował i od wielu lat organizował Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, który przez ten czas z imprezy lokalnej rozrósł się do międzynarodowej. W ubiegłym roku odbył się jubileuszowy, już trzydziesty Najazd.

Rok temu, w sierpniu, samorząd węgierskiego miasta Székesfehérvár przyznał Panu Januszowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. We współpracę z Węgrami  angażował się od wielu lat, popularyzując m.in. wspólne polsko-węgierskie wątki historyczne czy  biorąc udział w partnerskich kontaktach województwa opolskiego z węgierskim Komitatem Fejer, którego stolica jest właśnie Székesfehérvár.

Kilka dni temu wydano zbiór Jego poezji – zbiorek „Wiersze wybrane” został opatrzony wspaniałymi rycinami miejsc bliskich Panu Januszowi. Publikacja była możliwa dzięki środkom przekazanym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Swojego wsparcia udzieliły ponadto:  Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu.

Śmierć Janusza Ireneusza Wójcika to ogromna  strata dla regionalnego, ale i krajowego środowiska kulturalnego. Poruszyła wiele osób. Jedną z nich jest Honorowa Obywatelka Województwa Opolskiego, profesor Dorota Simonides. Napisała:

„Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci pana Janusza Wójcika. Pozostanie on w mej pamięci jako osoba niezwykle twórcza, o rozległych, humanistycznych horyzontach myślowych, wpływająca swą aktywnością i  kreatywnością na innych.

Żegnam człowieka  o wyjątkowej skromności, serdeczności, który z ogromnym zaangażowaniem i umiejętnością rozsławił bogactwo kultury naszego regionu, który aktywnie uczestniczył w życiu kulturalno-literackim Opolszczyzny, ubogacając swoimi pięknymi wystąpieniami liczne spotkania, uroczystości, imprezy. Trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Rodzinie i bliskim przekazuję wyrazy głębokiego współczucia.”

 

Uroczystości  pogrzebowe odbędą się w środę, 2 września o godz. 12:00 w kaplicy cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu. Msza święta rozpocznie się o godz. 12:30.

Nasze serwisy