Kolejne umowy podpisane

Gminy Lubsza i Kamiennik to kolejne samorządy, które podpisały umowy na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku z budżetu województwa przeznaczono m.in. na takie inwestycje ponad 4 miliony 177 tysięcy złotych.

To pieniądze z opłat wnoszonych przez inwestorów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, a przeznaczone są na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów. Jak podkreśla członek zarządu województwa Antoni Konopka, to są jedne z lepiej wykorzystywanych środków. – Komunikacja i transport to jeden z większych problemów na obszarach wiejskich. A budowane za te pieniądze drogi nie służą tylko do transportu rolnego, ale to także lepsze połączenia miejscowości czy dojazdy do obiektów użyteczności publicznej. Na pewno ułatwiają życie mieszkańcom – dodaje.

W tym roku dzięki tym funduszom dofinansowanie  na drogi dojazdowe do pól otrzymały 24 gminy. W gminie Lubsza ma zostać zbudowana droga dojazdowa do gruntów rolnych w Nowym Świecie, która będzie połączona z drogą powiatową.  Natomiast w gminie Kamiennik będą dwie nowe drogi w Lipnikach. Jak mówi wójt gminy Kazimierz Cebrat, to drogi oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat, bo prowadzą nie tylko do pól, ale to także skrócenie drogi do kościoła.

W roku 2020 wybudowanych i przebudowanych zostanie w naszym regionie w sumie 17,5 kilometra dróg dojazdowych do pól.

Nasze serwisy