WUP w Opolu wspiera przedsiębiorców

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu od 1 kwietnia 2020 roku przyjmuje i rozpatruje wnioski od przedsiębiorców z województwa opolskiego, związane z ochroną miejsc pracy w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. Jest już tysiąc takich wniosków.

Jak przypomina Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, to są wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń. To wsparcie finansowe przyznawane jest w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do końca kwietnia 2020 roku przedsiębiorcy złożyli w sumie tysiąc wniosków. Pomimo obecnej sytuacji związanej z epidemią, wnioski rozpatrywane są na bieżąco, a wsparcie dla przedsiębiorców przekazywane jest sprawnie i płynnie. Do chwili obecnej Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pozytywnie rozpatrzył już około 400 wniosków dla ponad 12 tysięcy pracowników. Dotyczą one łącznej kwoty 58 milionów złotych.

– Z jednej strony pokazuje to, jak dużym wstrząsem dla naszej gospodarki jest epidemia koronawirusa. Natomiast z drugiej widać, że w trudnych chwilach potrafimy sobie nawzajem pomagać – mówi Maciej Kalski. – Przed nami jeszcze wiele obowiązków związanych z wypłatą i rozliczeniem świadczeń, ale deklaruję, że dołożymy wszelkich starań, by składane do nas wnioski o wsparcie były rozpatrywane najszybciej, jak to możliwe – zapewnia dyrektor WUP.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy