Pierwszy etap konkursu wiedzy o Republice Czeskiej za nami

Dziękujemy za liczny udział w pierwszym etapie konkursu wiedzy o Republice Czeskiej. Do Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęła rekordowa liczba 72 zgłoszeń!

Rozwiązany test nadesłały drużyny ze szkół ponadpodstawowych z Brzegu (19 drużyn), Głubczyc (7 drużyn), Głuchołaz (6 drużyn), Opola (5 drużyn), Olesna (5 drużyn), Kędzierzyna-Koźla (5 drużyn), Krapkowic (5 drużyn), Zdzieszowic (4 drużyn), Zawadzkiego (3 drużyny), Nysy (3 drużyny), Namysłowa (3 drużyny), Kluczborka (2 drużyny). Otrzymaliśmy także zgłoszenia ze szkół z Dobrodzienia, Prudnika, Kietrza, Grodkowa i Strzelec Opolskich. Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom dziękujemy za udział w pierwszym etapie konkursu. Koordynatorzy konkursu prowadzą obecnie ocenę testów.

15 stycznia opublikujemy nazwy drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów i zakwalifikują się finału konkursu.

Nasze serwisy