I znów kolejne pieniądze dla organizacji

Tym razem z właśnie ogłoszonych przez zarząd województwa  konkursów mogą skorzystać m.in. organizacje, prowadzące działalność na rzecz mieszkańców wsi, zajmujące się promocją dziedzictwa kulinarnego regionu czy planujące inicjatywy we współpracy z partnerami zagranicznymi.

– To kolejna oferta dla naszych mieszkańców – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – Mam nadzieję, że efektem tych konkursów będzie wiele zrealizowanych, ciekawych propozycji. Liczymy również na dobrą kontynuację – dodaje marszałek.

A jak w szczegółach przedstawiają się ogłoszone przez zarząd województwa konkursy?

Na odnowę wsi zarząd przeznaczył w tym roku 260 tysięcy  złotych, a kwota, o jaką może ubiegać się każda z organizacji, została podniesiona do 12 tysięcy złotych. – na wnioski czekamy do 25 lutego – mówi dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO Wiesław Kryniewski. A dofinansowane mogą zostać m.in. spotkania, szkolenia, warsztaty i konferencje, wspierające uczestników Programu Odnowy Wsi oraz działania promujące ideę odnowy wsi.

Kolejnym konkursem, ogłoszonym przez ten departament, jest wsparcie działań na rzecz propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Na ten cel zarząd województwa przeznaczył 200 tysięcy złotych, oferty zaś można składać do 18 lutego br. Organizacje mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 10 tysięcy złotych.

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu zaprasza natomiast do konkursu organizacje pozarządowe, planujące inicjatywy we współpracy z partnerami zagranicznymi. – Mamy na ten cel 75 tysięcy złotych. To więcej niż rok temu, kiedy to na konkurs przeznaczyliśmy 50 tysięcy złotych – mówi Agnieszka Okupniak, dyrektor departamentu. – Na oferty czekamy do 20 lutego. A mogą one być związane m.in. z rozwojem współpracy trans granicznej, promocją idei integracji europejskiej, wymianą doświadczeń w różnych dziedzinach czy międzynarodowych spotkań młodzieży. Szczegółowa informacja na temat konkursów pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/ .

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy