Informacja o KONKURSIE NR 4/2020 dla Partnerów KSOW na wybór operacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił Konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Nabór wniosków na realizację operacji partnerów będzie realizowany na terenie całego kraju m.in. za pośrednictwem Jednostek regionalnych KSOW w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

Aby wziąć udział w ww. Konkursie należy być podmiotem, który jest aktywnie zaangażowany w rozwój obszarów wiejskich oraz jest zarejestrowany w bazie Partnerów KSOW za pośrednictwem strony internetowej http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html.

Ogłoszenie o konkursie wraz z niezbędną dokumentacją zostały zamieszczone na stronie internetowej www.opolskie.ksow.pl oraz www.bip.opolskie.pl

Wnioski o wybór operacji do realizacji w województwie opolskim można składać korespondencyjnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Piastowska 14,
45-082 Opole

lub osobiście:

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Hallera 9, 45-867 Opole,
Segment C, sekretariat II piętro, pokój nr 43

od poniedziałku do piątku: 8:00 -15:00
tel. 77 44 83 205, 77 44 83 216, 77 83 231

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy