Zakończył się nabór na gospodarkę wodno-ściekową i na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach PROW 2014-2020

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” do Samorządu Województwa Opolskiego wpłynęły 33 wnioski

o wartości całkowitej 107,9 mln PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 37 mln PLN.

Limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi ok. 33 mln PLN.

W naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszania i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” do Samorządu Województwa Opolskiego wpłynęły 33 wnioski
o wartości całkowitej 23,5 mln PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 13,7 mln PLN.

Limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi ok. 8,7 mln PLN.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy