Konkurs w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca został ogłoszony konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”, dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy