INKUBATOR DOSTĘPNOŚCI- ogólnopolski projekt poszukujący innowacji społecznych

1 października 2019 r.  ruszył projekt Inkubator Dostępności realizowany przez Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego.  Zadaniem Inkubatora jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Poszukiwanie, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, które podnoszą jakość życia wszystkich ludzi, bez względu na stan zdrowia, wiek , mobilność czy sposób w jaki doświadczają świata to zadanie jakie przed sobą postawiliśmy.

Kogo szukamy?

 

Poszukujemy osób, podmiotów, organizacji i firm, które są otwarte na szukanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań i chcą wypróbować swoje pomysły w bezpiecznym środowisku jakie stwarza Inkubator Dostępności.

Dla kogo będą rozwiązania?

 

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu powinny ułatwiać funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększać dostęp do różnego typu usług lub być produktami czy metodami pracy, które ułatwią samodzielne i aktywne życie.

Nabór będzie prowadzony od 16 do 30 marca br., ale już dziś można zapoznać się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie www.rops.krakow.pl, umówić na bezpłatną konsultację on-line (webinarium/ skype) lub telefoniczną.

Jak wspieramy?

 

Innowacje społeczne będziemy wspierali poprzez wsparcie doradcze, organizacyjne i udzielenie grantu, którego maksymalna kwota to 100 tysięcy złotych – na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań. Ponieważ w ramach Inkubatora finansujemy mikro innowacje oznacza to, że test nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (+ max. 3 miesiące przygotowania), a grupa odbiorców testujących rozwiązanie nie powinna liczyć więcej niż 12 osób.

 

Kontakt:

 

Jeśli chcecie Państwo porozmawiać o swoim pomyśle lub po prostu dowiedzieć się więcej o Inkubatorze Dostępności zadzwońcie do nas pod numer tel. 12 422 06 36 w. 34 lub napiszcie na adres drojek@rops.krakow.pl. Zapraszamy też do punktu informacyjnego czynnego od poniedziałku do piątku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w godzinach    8-16. ul. Piastowska 32 w Krakowie.

Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 3 września 2022 r. w całej Polsce.

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy