Strategia dla regionów

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). Spotkania konsultacyjne odbywają się we wszystkich województwach. 14 stycznia spotkanie odbyło się w Opolu.

To podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa, wyznaczający cele i kierunki działań do 2030 r. To od niego zależy m.in., na co będą wydatkowane pieniądze z budżetu państwa, jak i funduszy unijnych w nadchodzących latach.

KSRR 2030 zastąpi dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r.

Jak przyznaje Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, strategia to dokument, który jest pewnego rodzaju drogowskazem. – Budżet zawsze jest ograniczony, ale jego efektywne wykorzystanie jest najważniejsze. Ważne jest, aby ten dokument ukierunkowany był na mieszkańców całej Polski i zrównoważony rozwój. Każdy ma inne potrzeby i inny potencjał rozwojowy – mówiła.

Dodała, że najbardziej niepokojąca sytuacja jest w miastach średnich – to wyludnianie się i zatracanie ich funkcji społeczno – gospodarczych. – W województwie opolskim jest aż osiem takich miejscowości (Nysa, Kędzierzyn – Koźle, Krapkowice, Kluczbork, Namysłów, Strzelce Opolskie, Prudnik i Brzeg). To ogromny ubytek mieszkańców. Należy to zatrzymać. Tu istotna jest współpraca ze wszystkimi samorządami – mówiła. Ważne jest budowanie potencjału i stwarzanie oferty wysokiej jakości życia i dobrej jakości pracy. Trzeba to robić efektywnie i mądrze, czyli we współpracy ze wszystkimi samorządami. We współpracy z biznesem, nauką i partnerami społecznymi. – Mam też nadzieję, że to partnerstwo i współpraca nawiąże się nie tylko między sąsiadującymi samorządami gminnymi, ale też powiatami  czy województwami. Tu odniosę się do drogi S11, która jest „kręgosłupem infrastrukturalnym” dla województwa opolskiego i wielkopolskiego – dodała.

Za politykę rozwoju regionu odpowiada marszałek i samorząd województwa. Dlatego marszałek Andrzej Buła mówił, że chciałby, by rząd w tej dyskusji szczerze podszedł do spraw i problemów każdego z regionów oddzielnie. – My mamy problem z demografią. W dokumencie „niewidzialne” są opolskie miasta, nie widać ich w projektach związanych ze szczególnym wsparciem. Marszałkowie muszą być podmiotowo traktowani w pracy nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego – podkreślał. Dodał, że na lutowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Opolskiego przyjmowana będzie uchwała nt. harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego, która określi kierunki rozwoju regionu na kolejne lata. – Wtedy też będziemy dyskutować nt. diagnozy społeczno – ekonomicznej województwa – uzupełnił.

Przypominamy, że do 23 stycznia br. każdy może zgłosić swoje uwagi i wnioski do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030:

http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/?fbclid=IwAR2ad68LGVlHXbCIKIMe05DZDDvOL_X6nQURHty1swj1bAA34gwOotT8Iwk

 

Posłuchaj rozmowy z Andżeliką Możdżanowską, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju:

KK/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy