Brzeski ratusz czeka remont

Niemal 9 milionów złotych wart jest projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku ratusza w Brzegu. Dnia 11 września członek zarządu województwa Antoni Konopka podpisał z burmistrzem Brzegu umowę na jego unijne dofinansowanie.

Wartość unijnego dofinansowania, przekazanego przez urząd marszałkowski, to prawie 4 miliony złotych. Antoni Konopka, członek zarządu województwa mówił, że podpisanie tej umowy jest możliwe, bo Komisja  Europejska zgodziła się na zwiększenie w ramach programu regionalnego kwoty na dofinansowanie zadań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego. – Stwarzamy tym samym szansę na przeprowadzenie rewitalizacji tego wspaniałego obiektu – dodawał.

Brzeski ratusz to jeden z najcenniejszych zabytków architektury renesansowej w naszym kraju. Rewaloryzacja zakłada remont trzech skrzydeł dachu, hełmu wieży zegarowej, dachu łącznika, elewacji i pomieszczeń (sali stropowej i sali lustrzanej), zakup wyposażenia do organizacji stałej wystawy poświęconej historii ratusza, remont nawierzchni dziedzińca wewnętrznego oraz wymianę istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Partnerem projektu jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, które m.in. będzie pełnić nadzór archeologiczny podczas robót ziemnych oraz pomoże w opracowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących dziejów ratusza w Brzegu. Dyrektor muzeum, Dariusz Byczkowski, przypomniał, że to jeszcze jego poprzednik, Paweł Kozerski, zainicjował działania związane z rewitalizacją ratusza. – Muzeum jest partnerem tego porozumienia, bo mamy w ratuszu cenne eksponaty, które będą tu prezentowane również po zakończeniu prac – mówił.

Prace w ratuszu już się rozpoczęły. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak mówi, że teraz, po odsłonięciu dachu widać, jak jest ogrom zaplanowanych prac. – Przy rewitalizacji obiektów zabytkowych nigdy nie można przewidzieć, co nas będzie czekać – mówił. Jednocześnie podkreślał, że ratusz to wizytówka miasta. – Dofinansowanie rewitalizacji umożliwia kontynuację prac i jestem pewien, że po ich zakończeniu będzie tu nowa jakość. Dziękuję samorządowi województwa za tę pomoc – dodawał.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy