BROŃMY SWEGO, OPOLSKIEGO! – konkurs plastyczny – przedłużenie terminu

Z okazji 20 lat samorządu województwa Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznych pod hasłem „BROŃMY SWEGO, OPOLSKIEGO!”

BROŃMY SWEGO, OPOLSKIEGO! – konkurs plastyczny - przedłużenie terminu

Prace konkursowe powinny być wykonane na sztywnym papierze w formacie A3 lub A2, dowolną „płaską” techniką plastyczną, wykorzystującą ołówki, kredki, pastele, farby, kolorowe papiery – tzw. wyklejanki, itp.

Każda z nadesłanych prac musi stanowić odniesienie do hasła konkursu „BROŃMY SWEGO, OPOLSKIEGO!”

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem termin składania prac konkursowych zostaje przedłużony do 21 września br.

Uczestnicy powinni dostarczyć prace konkursowe osobiście do siedziby organizatora –

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO, ul. Piastowska 17 w Opolu – budynek Instytutu Śląskiego w Opolu

(II piętro – pokój 204 lub 208),

lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

O terminie przyjęcia prac konkursowych nadsyłanych pocztą decyduje data na stemplu pocztowym.

Serdecznie zapraszamy – czekają cenne nagrody:

I miejsce – kwota 500,00 zł,

II miejsce – kwota 400,00 zł,

III miejsce – kwota 300,00 zł.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym – poniżej.

Nasze serwisy