Na sesji o współpracy z zagranicą i kulturze

Podczas marcowej sesji radni dyskutowali o współpracy zagranicznej województwa opolskiego. Wysłuchali sprawozdań z tego, co działo się w ubiegłym roku zarówno w regionie, jak i biurach regionalnych w Brukseli i Moguncji. Podjęli też decyzje o przyznaniu nagród dla muzealników.

Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku województwo zyskało formalnie nowego partnera – podpisano umowę z Krajem Morawsko-Śląskim. To „formalnie” nowy partner, bo już od kilku lat realizowane były wspólne inicjatywy. Z różnorodności i wielości kontaktów widać, że opolskie, jago samorządy i instytucje, są bardzo otwarte na kontakty zagraniczne. Ta współpraca jest wielowątkowa, najczęściej z naszymi sąsiadami, czyli Czechami, ale także z partnerami niemieckimi i ukraińskimi. – Największą aktywność w ostatnich latach zauważamy we współpracy samorządowców i  w sferze gospodarki. Bardzo dynamiczna jest także wymiana kulturalna – mówił Mateusz Figiel, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO. Doskonałą bazą do inicjowania kontaktów gospodarczych jest dla regionu Biuro w Moguncji– to możliwość udziału nie tylko w misjach gospodarczych, ale i imprezach targowo-wystawienniczych. Paweł Bliźnicki, mówiąc o funkcjonowaniu opolskiego biura w Brukseli podkreślał, że to przede wszystkim współpraca z instytucjami Unii Europejskiej. W ubiegłym roku opolski przedstawiciel w Brukseli koordynował także działalność Domu Polski Południowej w Brukseli, skupiającego  – oprócz naszego regionu – przedstawicielstwa Małopolski i Śląska. Wiceprzewodniczący sejmiku Bogusław Wierdak mówił, że sprawozdania z działalności w Brukseli i Moguncji napawają optymizmem. – To, co robią biura, to właśnie to, czego oczekujemy, to wspaniała promocja naszego regionu za granicą – dodawał.

Ryszard Zembaczyński mówił podczas sesji, że sejmikowa Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki,  po wysłuchaniu informacji o współpracy z zagranicą, wysunęła wnioski, by powołać zespoły eksperckie z udziałem naszych partnerów zagranicznych ds. transferu technologii  dotyczącej działalności antysmogowej oraz urządzaniem terenów zielonych.

Podczas sesji radni podjęli decyzję o tym, by w tym roku po raz pierwszy ogłosić konkurs na przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne Roku. – Chcielibyśmy, aby nagroda była przyznawana, na wzór Złotej Maski czy Nagrody im. Karola Miarki, wspólnie z województwem śląskim – mówił wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Zarząd województwa wyszedł z inicjatywą, by z okazji Dnia Muzealnika, który przypada 18 maja, nagrodzić muzea w naszym regionie (a jest ich około dwudziestu), nagrodą w pięciu kategoriach: wystawa, inicjatywa edukacyjna, publikacja, konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury oraz projekt naukowo-badawczy. Jak informowała dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, Agnieszka Kamińska, nagroda ma wynosić do 10 tysięcy złotych. Sejmikowa Komisja Kultury, Nauki, Edukacji i Sportu, po ostatniej wizycie w brzeskim Muzeum Piastów Śląskich, zwróciła się także do zarządu województwa o zwiększenie o 50 tysięcy złotych dotacji dla tego muzeum. Informował o tym przewodniczący komisji Hubert Kołodziej, przy okazji informacji, że decyzję o zwiększeniu dotacji dla tej placówki podjął ostatnio starosta brzeski. Muzeum Piastów Śląskich jest placówką prowadzoną przez trzy instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządy województwa i powiatu. Stanisław Rakoczy tłumaczył, że samorząd województwa wywiązuje się z obowiązku finansowania muzeum w 10 procentach, co wynika z zapisów porozumienia tych trzech instytucji, natomiast zarząd wesprze dodatkowo muzeum w przygotowaniu planowanej wystawy o kresach.

VR

Nasze serwisy