WRDS o mapie potrzeb zdrowotnych regionu

Racjonalizacja miejsc i łóżek szpitalnych w regionie to konieczność – o tym mówili podczas swojego piętnastego posiedzenia członkowie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W tym roku radzie przewodzi strona rządowa.

Od przekazania przewodnictwa rady przez przedstawiciela strony związkowej Sebastiana Koćwina Wojewodzie Opolskiemu rozpoczęło się jej posiedzenie. W imieniu wojewody przewodnictwo przejęła wicewojewoda Violetta Porowska. I to właśnie wicewojewoda prezentowała najważniejsze założenia map potrzeb zdrowotnych Opolszczyzny. Informowała, że nad mapami pracowało około 70 osób. – To porządna inwentaryzacja naszych zasobów,  opracowana we współpracy z przedstawicielami wielu środowisk – mówiła. Dziękowała za tę współpracę, m.in. przedstawicielom samorządu województwa.

Na posiedzeniu WRDS pokazano dane z map dotyczących tylko kilku specjalizacji – interny, pediatrii, chirurgii oraz ginekologii i położnictwa. Z przedstawionych liczb wynikało, że w każdej z tych specjalizacji notujemy w regionie większą liczbę łóżek szpitalnych niż prognozowane potrzeby. I tak np. na oddziałach internistycznych mamy dziś w regionie 735 łóżek, a wg prognoz potrzeby mówią o 610.  Na oddziałach chirurgii ten stosunek wynosi 486 istniejących łóżek do 310 potrzebnych. Podkreślano, że trzeba rozważyć potrzebę zweryfikowania obecnej liczby łóżek na oddziałach, gdzie obłożenie jest  najmniejsze. – Nie uciekniemy od racjonalizacji – mówiła wicewojewoda. Wicemarszałek Roman Kolek podkreślał jednak, że w samorządzie województwa i samorządach lokalnych nie będzie przyzwolenia na likwidacje. – Tutaj trzeba szukać innych rozwiązań, np. tworzenia kooperatyw  czy przekształceń oddziałów.

Podczas posiedzenia podkreślano, że konieczne jest tworzenie większej liczby łóżek opieki długoterminowej. To także jeden z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Wśród tych priorytetów są także m.in. rozwój bazy klinicznej w regionie, modernizacja i racjonalizacja infrastruktury świadczenia usług medycznych, zwiększenia dostępności do opieki geriatrycznej, rozwój infrastruktury w ośrodkach opieki krótkoterminowej, optymalizacja opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki pediatrycznej. Podczas posiedzenia pojawił się wniosek, by o potrzebach racjonalizacji, wynikających z opracowanych map, porozmawiać z przedstawicielami samorządów powiatowych, czyli właścicielami szpitali.

VR/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy