EUROQUIZZ – zapraszamy do uczestnictwa!

Województwo Opolskie zostało po raz kolejny zaproszone do udziału  w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ, organizowanym przez Radę Regionalną BurgundiiFranche-Comté, współfinansowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego, do którego włączone zostały również regiony partnerskie: Kraj Środkowoczeski oraz Nadrenia – Palatynat. Konkurs składa się z pytań ogólnych dotyczących Unii Europejskiej, regionów partnerskich oraz województwa opolskiego.

Konkurs jest adresowany do grup złożonych maksymalnie z 8 osób z klas pierwszych  i drugich wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Ilość grup z danej klasy, szkoły jest nieograniczona. 1 uczeń może być wskazany tylko w 1 grupie. Formularz zgłoszeniowy wraz z pytaniami dostępny jest poniżej. Temat przewodni 2018 r. to „Historia współczesna – od XX wieku”.

Pierwszą nagrodą w Konkursie jest  pobyt w Brukseli dla najlepszej grupy, który ma na celu spotkanie się młodych ludzi z kraju środkowoczeskiego, BurgundiiFranche-Comté, Nadrenii – Palatynatu  i województwa opolskiego oraz poznanie instytucji europejskich. Ogółem wyjechać może  10 osób:  8 uczniów i 2 nauczycieli – w tym nauczyciel anglojęzyczny. Wyjazd planowany jest  w dniach  6-8  czerwca br.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie odpowiedzi do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub składanie osobiście w siedzibie Departamentu – Opole, ul. Piastowska 17 II piętro, p. 204 (budynek Instytutu Śląskiego – tel. 77/4467841) w terminie do 16 marca br. (decyduje data stempla pocztowego).

Obowiązują następujące zasady wyboru:

  1. Największa liczba prawidłowych odpowiedzi.
  2. W przypadku większej ilości prac z tą samą, największą liczbą poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie wyłoniony w dogrywce z udziałem rywalizujących drużyn – bez możliwości odwołania się. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu przez każdego z członków drużyn testu dotyczącego tematyki tegorocznej edycji oraz wiedzy  o funkcjonowaniu UE.
  3. Ewentualna dogrywka odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu 13 kwietnia br.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej listownie.

Zapraszamy do udziału w EUROQUIZZIE i życzymy powodzenia!

Zasady uczestnictwa

EUROQUIZ 2018 – PYTANIA

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy