Badania dotyczące usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych

Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powierzyło PCG Polska Sp. z o.o. (PCG) wykonanie badań dotyczących usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych. Celem tych analiz jest

  • rozpoznanie obecnych praktyk w zakresie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w samorządach lokalnych
  • identyfikacja barier w odniesieniu do korzystania z usług wsparcia
  • charakterystyka potrzeb doradczo-szkoleniowych w samorządach.

Badanie jest częścią analiz prowadzonych w celu wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). Szczegółowe informacje dotyczące badania oraz projektu CWD znajdują się w piśmie polecającym, które zostało rozesłane w dn. 30.01.2018 r. wraz z ankietami do urzędów gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich.

Jeśli jesteście Państwo pracownikami jednostki samorządu terytorialnego, serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów poprzez wypełnienie ankiety internetowej:

Ankieta dla decydentów JST – gminy: https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst-gminy

Ankieta dla decydentów JST – powiaty: https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst-powiaty

Ankieta dla decydentów JST – województwa: https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst-woj

Ankieta dla pracowników JST (kontekstowa): https://www.survio.com/survey/d/doradztwodlajst

Kwestionariusze ankiet dla decydentów JST (marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) zostały rozesłane bezpośrednio do adresatów.

Równolegle prowadzone jest badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi doradztwa dla JST.

Ankieta dla podmiotów świadczących usługi doradztwa dla JST: https://www.survio.com/survey/d/doradztwo-dla-jst2

Badanie jest prowadzone tylko do dnia 28 lutego. Wypełnienie ankiety online zajmie Państwu około 15 minut. Wszelkie informacje zdobyte w badaniu traktowane są jako poufne.
Kontakt do Zespołu badawczego PCG Polska:

Zespół badawczy PCG Polska

pcgpolska@pcgpolska.pl

tel.  +48 42 2908 230

 

Kontakt do pracownika Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnego za badanie:

Małgorzata Lublińska

Departament Strategii Rozwoju

malgorzata.lublinska@mr.gov.pl

Tel. 22 273 80 03

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy