Świętować dla dużej i małej ojczyzny

Polska – Samorząd – Wspólnota – to hasło, które będzie towarzyszyć przyszłorocznym obchodom 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia samorządności województwa i powiatów w naszym regionie.

Dnia 4 grudnia  w Kamieniu Śląskim marszałek Andrzej Buła spotkał się z Komitetem Honorowym obchodów.  Profesorowie Dorota Simonides, Stanisław Sławomir Nicieja,  Marek Masnyk, aktywni obrońcy regionu sprzed dwudziestu lat – Janusz Wójcik, Ryszard Wilczyński, Ryszard Zembaczyński, Henryk Kroll oraz samorządowcy – Józef Swaczyna, Norbert Krajczy i Hubert Kołodziej dyskutowali o tym, co powinno się wydarzyć w ramach tego jubileuszowego roku. Będzie to okazja do historycznej edukacji, będą wydarzenia kulturalne, będzie także szansa dla wielu lokalnych aktywności.

Marszałek, zwracając się do członków komitetu mówił, że liczy, iż osoby z takim doświadczeniem, wywodzące się z różnych środowisk, będą budować przekaz, ważny dla mieszkańców regionu w przyszłości. – Chciałbym, żeby zwłaszcza w przyszłym roku, roku ważnych jubileuszy, mieszkańcom towarzyszyły dobre i radosne emocje, że mogą żyć w swoim regionie, gminie, powiecie, w Polsce. Wierzę, że tę radość będziecie z nami budować.

O konieczności kształtowania i umacniania świadomości regionalnej mówili m.in. prof. Dorota Simonides i przewodniczący sejmikowej komisji nauki, edukacji, kultury i sportu Hubert Kołodziej.  – W świadomości społecznej muszą się wzmacniać idee samorządności. Sejmik czy powiat powinny być w niej obecne – dodawał radny. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk dodawał, że połączenie rocznic stulecia niepodległości i dwudziestolecia samorządności województwa i powiatów powinno wyznaczać działania publiczne w przyszłym roku. – Trzeba wyjść do społeczności lokalnych, do młodzieży, należy umiejętnie połączyć wartości dużej i małej ojczyzny – mówił.

W piąte, 8 grudnia, po raz pierwszy spotka się Komitet Organizacyjny obchodów roku jubileuszy. O szczegółach będziemy informować niebawem.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy