Ponad 7,33 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

W tym tygodniu w urzędzie marszałkowskim podpisywane są umowy na działania dotyczące wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. Umowy opiewają w sumie  na ponad 7,33 mln zł, a będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak mówi Antoni Konopka, członek zarządu województwa, to już ostatnie umowy na to działanie w obecnej perspektywie finansowej w ramach PROW. – Nabór na takie działania był jeszcze w roku 2016, a w czerwcu tego roku, po wypełnieniu wszystkich wymogów formalnych, podpisaliśmy 27 umów na około 44 miliony złotych. Na kilka projektów zabrakło pieniędzy, ale udało nam się je pozyskać i teraz podpisujemy pozostałe umowy – mówi.

6 listopada zostały podpisane umowy na trzy projekty:

1/ Gmina Grodków – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków: etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część I”  – kwota pomocy 1 998 144 zł

2/ Zakład wodociągów i usług komunalnych “EKOWOD” Spółka z o.o. – Namysłów – “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska” – kwota pomocy 1 931 284 zł

3/ Gmina Lubsza – „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”  – kwota pomocy 1 845 327 zł

Ostatnia umowa zostanie podpisana 9 listopada:

4/ Gmina Zębowice – „Rozbudowa stacji wodociągowej “Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV” – kwota pomocy 1 558 307 zł

Jak podkreśla Antoni Konopka, te projekty poprawiają infrastrukturę na wsiach regionu, a w konsekwencji poprawiają warunki życia mieszkańców w regionie.  – Jak widać, jest duże zainteresowanie tymi działania, ale w ramach PROW środki na ten cel się już wyczerpały. Mamy nadzieję, że w kolejnej perspektywie finansowej także będą pieniądze na poprawę gospodarki wodno-ściekowej – dodaje.

Podpisane umowy dotyczą poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy