Uczą się samorządności

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przebywała delegacja z ukraińskiej Kreminny w rejonie ługańskim. Jej trzon stanowili 15-latkowie, którzy do Polski przyjechali w nagrodę za najciekawsze propozycje złożone do budżetu obywatelskiego.

Wizyta ukraińskich gości była też efektem współpracy, którą Kreminna nawiązała przed trzema laty z opolskim Kluczborkiem, a która 4 października zyskała formalny wymiar w postaci podpisanej umowy o partnerstwie.

Z gośćmi spotkała się Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu UMWO, która poinformowała o działającym od ubiegłego roku Opolskim Forum Młodzieży, które ma charakter opiniotwórczy oraz inicjatywny. – Idzie nam o to, by młodzież uczestniczyła w budowaniu strategii rozwoju województwa, wypowiadała się na tematy związane z kulturą, edukacją, turystyką. Bo przecież oni niebawem przejmą po nas pałeczkę, musimy wychować następców więc wszystko co robimy, robimy z myślą o młodzieży i dla młodzieży – powiedziała.

Rada Miejska Kreminny złożyła w Radzie Europy projekt zatytułowany „Wzmocnienie potencjału efektywności i przejrzystości pracy samorządu poprzez zaangażowanie młodzieży do pracy w Urzędzie Miejskim w Kreminnie oraz przy reformach decentralizacji”.  Projekt został przyjęty do realizacji. Młodzi ludzie opowiadali, jakie były ich propozycje zgłaszane do budżetu. To m. in budowa placu zabaw dla dzieci w wieku do 12 lat, sortownia odpadów komunalnych, budowa schroniska dla zwierząt.

Barbara Kamińska stwierdziła, że wszystkie te propozycje świadczą o dużej dojrzałości młodych ludzi, życzyła im ich realizacji.

MS

Nasze serwisy