NABÓR OGŁOSZONY PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „Kraina Dinozaurów”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

Informujemy, że Zarząd  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”, realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego:
Przedsięwzięcie: 2.2.1  wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD
Cel ogólny: 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy: 2.2 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Termin składania wniosków: 18.10.2017r. – 03.11.2017r. do godz. 15:00

Szczegóły ogłoszenia pod linkiem: http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy