Jubileusz Euroregionu Pradziad

W Prószkowie pod Opolem członkowie Euroregionu Pradziad świętowali 20-lecie jego działalności.

Umowę o utworzeniu Euroregionu (jednego z sześciu działających na terenie kraju) podpisano 2 lipca 1997 roku, ale rozmowy o potrzebie zawiązania takiej inicjatywy toczyły się od początku lat dziewięćdziesiątych.

Obecnie Pradziad (nazwa pochodzi od najwyższego szczytu górskiego w okolicy – Pradada – wysokość 1491 m npm) zrzesza 45 członków po stronie polskiej (40 gmin i 5 powiatów) oraz 70 po stronie czeskiej (miasta i gminy z powiatów Bruntal i Jesienik). Obejmuje swoim zasięgiem około 800 tysięcy mieszkańców – 670 tys. po stronie polskiej i 125 tys. po stronie czeskiej.

Radosław Roszkowski, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad wspominał, że ledwie w 1997 roku podpisano porozumienie o jego powołaniu, a już kilkanaście dni później, Czesi w ramach pomocy powodziowej, dowieźli nieformalnie do Moszczanki specjalną barierkę, którą zamontowano na moście na Złotym Potoku. Służy do dziś.

Z kolei Petr Prochàzka, były starosta Jesenika, przypomniał, że po obu stronach granicy marzono, by mieszkańcy znali swoje języki. W tym roku szkolnym w jednej ze szkół średnich Jesenika wprowadzono do programu naukę języka polskiego. Zainteresowanie było tak duże, że utworzona została cała klasa z językiem polskim.

Radosław Roszkowski mówił też, że właśnie zacieśnianie kontaktów z partnerem czeskim oraz realizacja projektów ze sfery kultury, sportu, rozwoju gospodarczego i turystyki legła u podstaw zawiązania porozumienia. Uczono się sięgania po fundusze zewnętrzne. Obecnie w Funduszu Mikroprojektów na lata 2014-2020 przeznaczono dla Pradziada 8,2 mln euro. Po obu stronach granicy przygotowano na ich wykorzystanie 700 projektów.

W trakcie uroczystego spotkania w Prószkowie Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa uhonorował odznakami „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” osiem osób związanych z powstaniem i funkcjonowaniem Euroregionu. Są to   Jiři Kratky – jeden z inicjatorów powstania Euroregionu, wcześniej starosta Jesenika, potem poseł parlamentu czeskiego, Ivo Vykopal – starosta miasta Albrechtice, jeden z sygnatariuszy umowy dot. utworzenia Euroregionu, przewodniczący rady czeskiej części Euroregionu,      Renata Ramazanova – starosta i wicestarosta Krnova, członek Rady czeskiej części Euroregionu, Petr  Procházka – radny kraju ołomunieckiego, potem starosta i wicestarosta Jesenika, członek prezydium Parlamentu Euroregionu,, Norbert Rasch – jako zastępca burmistrza Prószkowa był członkiem zarządu Euroregionu i członkiem Parlamentu Euroregionu, Andrzej Kasiura – burmistrz Krapkowic, członek zarządu Euroregionu i członek Parlamentu Euroregionu, Edward Szupryczyński – burmistrz Głuchołaz, wiceprezes zarządu Euroregionu i członek Parlamentu Euroregionu, Bernard  Kubata – wójt gminy Walce, członek Parlamentu Euroregionu.

Wręczając odznaki Szymon Ogłaza mówił, iż ważny jest nie tylko wymiar materialny współpracy, ale sama idea i chęć do nawiązania kontaktów, rozwiązywania wspólnych problemów. – Euroregion w okresie przedakcesyjnym był kuźnią przyszłych kadr. Tam ludzie uczyli się promować współpracę transgraniczną, widzieli w niej potencjał  i pole do nawiązywania autentycznych kontaktów partnerskich, stamtąd wywodzili się „oficerowie” europejscy, którzy potem stali się liderami w pozyskiwaniu unijnych funduszy. Tej działalności chciałbym pogratulować, bo była w tamtych latach bezcenna. Teraz, w czasach, gdy wdrażamy wielkie projekty infrastrukturalne finansowane z Unii, działalność euroregionów zeszła trochę na dalszy plan, ale myślę, że niebawem nadejdzie czas euroedukatorów, by przypomnieli wszystkim, że otwarte społeczeństwo, to jest to, na czym powinno nam zależeć – mówił.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy